Bergen op Zoom

Bergse schuldenlast: politiek laat ambtenaren vrezen voor hun baan

Het stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De onroerend-zaakbelasting voor woningen gaat in Bergen op Zoom niet met een kwart omhoog maar ‘slechts’ met 2,5 procent. Daar staat tegenover dat het Bergse ambtenarenapparaat een stevige reorganisatie kan verwachten. Dat blijkt uit een amendement, dat de raadsfracties van het Focusakkoord woensdag in stemming brengen. Het sociaal domein lijkt daarmee gered maar dat heeft een prijs: ambtenaren moeten nu meer dan voorheen vrezen voor hun baan. Wethouder Mignon van der Zwan houdt al rekening met toenemend verzuim.

Door: Han Verbeem

Voor het versneld kunnen verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie wordt een zogeheten reorganisatievoorziening ingesteld, zo blijkt uit het amendement; deze omvat een bedrag van in totaal zeven miljoen euro, waarmee het versneld afvloeien van tientallen amtenaren mogelijk wordt gemaakt. Dit geld komt enerzijds uit een potje voor de inhuur van tijdelijke medewerkers bij langdurige ziektes van vast personeel (810.000 euro); het overige deel moet gefinancierd worden door een efficiencyslag. Uiterlijk mei van het komende jaar moet het college met een plan van aanpak komen voor een slankere, vernieuwde en verbeterde ambtelijke organisatie.

Wethouder flink geschrokken

Wethouder Mignon van der Zwan was maandagavond nogal geschrokken van het amendementsvoorstel, dat pas aan het eind van de middag op haar bureau was beland. Want het versneld schrappen van tientallen banen, dat kan niet via natuurlijk verloop – zo benadrukte de lokale bewindsvrouwe maandagavond tijdens de raadsvergadering. Het komt dan neer op een keiharde ambtelijke reorganisatie. En, zo voorspelde ze: “Dan zal je het ziekteverzuim zien oplopen.” Niemand twijfelt over nut en noodzaak om te bezuinigen op personeel, moest ze toegeven. “Maar dat kost echt tijd. En als je die tijd niet neemt, dan gaat het heel veel geld kosten.” En, zo merkte Van der Zwan op, er zit weinig budgettaire lucht in de tijdelijke contracten en inhuur van externen. Het gaat meestal om tijdelijk het vervullen van vaste banen. Ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals WVS’ers, komt dan in gevaar.

Overleg met fracties

Van der Zwan wil daarom de komende twee dagen, vóór de raadsvergadering van woensdagavond, samen met de raadsfracties bekijken “of het toch niet anders kan”, vertelde ze. Want voor haar is een jaarlijkse bezuiniging van 325.000 euro op medewerkers écht de max. Mocht de raad besluiten om voet bij stuk te houden, dan is de geopperde reorganisatievoorziening mogelijk niet toereikend. Dat zal betekenen dat de ozb-stijging alsnog aan de orde zal komen. “Al was het alleen maar om een veilig reorganisatiebudget vast te stellen.”