Bergen op Zoom

Bergse varkenshouder: ‘Stikstofplannen van het kabinet zijn pas het begin’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De stikstofplannen die het kabinet vorige week naar buiten bracht, slaan met name in de agrarische sector in als een bom. Hoewel de problematiek voor veel mensen nu pas echt zichtbaar is, hangt de bui al langer boven de betreffende sector. Voor varkenshouder Jos Naalden staken de ammoniak- en stikstofnormen al eerder een spaak in het wiel. Volgende week gaat hij actievoeren tegen de plannen die volgens hem onrealistisch zijn.

De zorgen rondom de stikstofuitstoot zijn niet van gisteren. In 2017 kreeg Jos Naalden van de provincie te horen dat maatregelen om stikstofuitstoot te reduceren gewenst waren. Naar eigen zeggen wilde hij daar graag uitvoering aan geven en hij diende een plan in. Daarbij zou het aantal dieren omhoog moeten om de investering te rechtvaardigen, maar zou de uitstoot naar beneden gaan dankzij gebruik van moderne technologie. Maar zover kwam het niet. “Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom daar een stokje voor gestoken. Ze waren niet overtuigd van de maatregelen die ik wilde treffen omdat er twijfel bestond of de luchtwasser zouden doen wat ze moeten doen”, zegt Naalden.

De varkenshouder baalt er enorm van. “Het is vervelend dat je stappen wil zetten op basis van opgelegde regels vanuit de provincie en dat je dan lokaal vastloopt in de uitvoering.” Naalden voorziet dat er met de huidige stikstofplannen hetzelfde gaat gebeuren. “We krijgen regels opgelegd vanuit Den Haag die achter de tekentafel bedacht zijn. Ook hier verwacht ik dat we lokaal tegen de uitvoering aan gaan lopen.”

Er is nog veel onduidelijk

De stikstofplannen van het kabinet die minister Christianne van der Wal-Zeggelink vorige week op tafel legde kwamen niet als donderslag bij heldere hemel. “We zagen het aankomen. Hier en daar was al wat uitgelekt.” Onderdeel van de plannen is een kaart waarop de emissiereductiedoelstellingen per gebied zijn aangegeven. Die kaart leidt tot veel onrust, zegt Naalden. “We weten niet precies hoe groot de zones en zijn en er is veel onduidelijk”, zegt hij over de kaart die volgens hem lukraak is ingekleurd.

Provincie

Om de transitie van het landelijke gebied invulling te geven vraagt het Rijk de medewerking van de provincie en de gemeente. Op 1 juli 2023 moeten de gebiedsprogramma’s met keuzes en doelen worden vastgesteld. Bovendien geeft het ministerie aan dat voor (nadere) regionalisering van de doelstellingen voor water, klimaat en natuur nadere uitwerking voor nodig is. “Het streven is om de regionale doelen voor klimaat vóór de zomer 2022 te communiceren met de provincies”, aldus het Ministerie van landbouw natuur en voedselkwaliteit.

Dit zou betekenen dat de A58 gesloten moet worden

Een uitspraak van de minister dat de doelen moeten worden gehaald, baart de veehouder en zijn collega’s zorgen. Naalden voorspelt dan ook dat de ingrepen zich niet zullen beperken tot de agrarische sector. “Met een reductie van 95 procent in het Brabantse Wal gebied zou dat betekenen dat de A58 gesloten zou moeten worden. En ook de vliegbasis ligt bovenop de Brabantse Wal. Ik vraag me af of de minister ook bereid is om in eigen vlees te snijden.”

Boerenprotest

De plannen liggen volgens de veehouder ver van de werkelijkheid af. “Al zouden we alle veehouderijbedrijven op en rond de Brabantse Wal sluiten, dan nog halen we onvoldoende reductie om de doelen te halen.”

Om de minister en het kabinet op andere plannen te brengen, wordt er op woensdag 22 juni actie gevoerd. “Met respect voor alles en iedereen. Laten we met z’n allen in actie komen om ervoor te zorgen dat we een werkbaar leefbaar Nederlands ondernemersklimaat overhouden.” Details over het protest volgen later.