Bergen op Zoom

Bergse wethouder ziet kans in stichting-constructie voor monumenten

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het historische, monumentale vastgoedbezit onderbrengen in een aparte stichting? De Bergse wethouder Barry Jacobs heeft er wel oren naar en is bereid deze optie serieus te onderzoeken. Na een bevlogen pleidooi van VVD-raadslid Jim Bernaards deed Jacobs de toezegging om het plan verder uit te werken en overlegt met andere gemeenten, waar men al ervaring met een dergelijke constructie heeft.

Door: Han Verbeem

Bergen op Zoom is een stad met veel historische monumenten. Het stadhuis, stadspaleis het Markiezenhof, de Gevangenpoort, de Grote Kerk, de synagoge, de Borgvlietse molen en tal van andere panden zijn eigendom van de gemeente die het financieel zwaar heeft. Waarom zou het niet beter zijn deze panden onder te brengen in een aparte stichting, zo betoogde Bernaards woensdagavond in de raadscommissie. Dan valt immers het beheer buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een stichting heeft ook meer mogelijkheden om subsidies binnen te halen. Het idee zou bovendien naadloos aansluiten op de bepaling in het Focusakkoord, dat de gemeente geen vastgoed meer in eigen bezit dient te hebben.

Verdrag van Faro

Het VVD-raadsid lichtte de al eerder aangekondigde motie toe, die zijn partij donderdag 17 december tijdens de raadsvergadering indient. Hij verwees naar het Verdrag van Faro, een internationale overeenkomst die ook door Nederland is ondertekend waarbij burgers méér zeggenschap krijgen over het beheer van het overheidserfgoed.

Gloedvol betoog

Veel fracties zien wel wat in de suggesties van de VVD en de commissieleden complimenteerden Bernaards met zijn uiteenzetting. “Een gloedvol betoog”, aldus Peter van den Ouden (GroenLinks) en ook Aydin Akkaya (GBWP) had “geen woord toe te voegen aan het verhaal van Bernaards.” Reinoud Krijnen (Samen 0164) vindt het wel vreemd dat een motie zoals deze nodig is om het Bergse erfgoed te beschermen. Kritische woorden waren er ook, van Lijst Linssen. Raadslid Meino Dan is nog niet overtuigd van de voordelen en wil meer weten over de bevoegdheden van zo’n te vormen stichting. Lijst Linssen wil belangrijke monumenten juist in gemeentelijk bezit houden. Woensdag reageerde voorman Ton Linssen voor ZuidWest TV nog furieus op de plannen om het Bergse stadhuis in de verkoop te zetten.

Verder uitwerken

Wethouder Jacobs vindt het plan het onderzoeken zeker waard. De lokale bewindsman heeft inmiddels al gesproken met een vergelijkbare stichting elders, en het college laat zich nu verder informeren. Daarbij is wel haast geboden, gezien de bezuinigingsplannen van de gemeente waarbij men gemeentelijke panden in de verkoop wil zetten. Reagerend op de kritiek van Lijst Linssen, ziet Jacobs wel degelijk een meerwaarde van zo’n stichting en is niet bevreesd dat deze onverantwoord met de monumenten zal omgaan: de stichting krijgt immers gespecialiseerde, deskundige bestuursleden en kan de exploitatie optimaliseren. “Maar het moet allemaal nog uitgewerkt worden.”

Lees ook: