Bergen op Zoom

Bergse Zeekant al rond 700 bewoond: spectaculaire bodemvondsten bij Scheldeflat

Han Verbeem Han Verbeem

Het gebied van de huidige Zeekant in Bergen op Zoom blijkt al in de Merovingische periode, rond het jaar 700, bewoond. Zo hadden handwerkslieden hun werkplaats, het waren onder meer textielhandwerkers. Archeologen hebben het gebied de afgelopen maanden grondig doorgespit, dinsdagmiddag presenteerden zij de spectaculaire resultaten. Aardewerk, botten, werktuigen, naalden en een kraal, gemaakt van een Romeinse dakpan.

“Ook toen was hergebruik van materialen al heel gewoon”, zegt archeologe Marjolein de Puydt. Zij is lid van het Bredase team dat de onderzoeken verricht. Het is voor het eerst dat archeologen hier sporen van menselijke aanwezigheid uit deze periode vinden. De Bergse gemeentearcheoloog Marco Vermunt is eveneens verrast door de eeuwenoude vondsten. “Van deze periode weten we nog heel weinig”, zegt hij. “Wel is bekend dat de Romeinen hier al kwamen,  daar zijn jaren geleden vondsten aangetroffen bij opgravingen achter de Grote Kerk inde Bergse binnenstad.”

Opgehoogd

Nu de Scheldeflat en de aanleunwoningen bij de IJssellaan verdwijnen, en plaatsmaken voor de nieuwbouw van het Scheldebalkon. hebben Stalander en de gemeente Bergen op Zoom de gelegenheid aangegrepen historisch bodemonderzoek uit te voeren. De vindplaats ligt drie meter onder het maaiveld. Dat is niet verwonderlijk, zegt Vermunt: “In 1956 is bij de bouw van nieuwe woningen het hele gebied opgehoogd”, legt de gemeentearcheoloog uit.

Oude weg

De opgravers troffen ook werkplaatsen aan van bruine aarde, die donker aftekenen tegen het lichtgele zand. Daarbij is ook een oude weg teruggevonden, die vanaf de huidige Van Slingelandlaan schuin naar de Schelde liep. “Deze weg is ook nog te zien op oude tekeningen uit 1560, van kaartenmaker Jacob van Deventer. De gevonden werken liggen in het Kapelblok, waar ook de Gertrudisbron en de Gertrudiskapel stonden.

Graf

Op enkele meters van de vindplaats ligt ook het ondergrondse grafgewelf van de familie De Roock-Méganck, momenteel brengt ZuidWest Update een serie artikelen over de geschiedenis van dit graf – waar tot 1970 een herdenkingsmonument was. Voor dit gebied zijn nog geen bodemonderzoeken ingepland, zegt Stadlander-woordvoer Ria van Gils-van Meir. Volgens stadsarcheoloog ligt een nader onderzoek wel voor de hand, als de aangrenzende aanleunwoningen van de Scheldeflat eind dit jaar gesloopt worden.

  • Lees ook:

De legende van de burgemeester en zijn paard – Anton de Roock (deel 1)

De legende van de burgemeester en zijn paard – het graf aan de Zeekant (deel 2)