Hoogerheide

Bewoners Korteven pleiten voor stiller asfalt en geluidscherm A58/A4

Bewoners van buurtschap Korteven hebben veel last van de snelweg A4 © Archief ZuidWest TV

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Bewoners van buurtschap Korteven in Hoogerheide willen dat Rijkswaterstaat maatregelen neemt om de geluidsbelasting van de A58/A4 op hun woningen tegen te gaan. Of het zover komt zal moeten blijken uit het saneringsprogramma dat in 2019 wordt opgesteld door het Rijk.

De bewoners hebben een brief gestuurd aan Rijkswaterstaat om de situatie onder de aandacht te brengen. De gemeente Woensdrecht ondersteunt de brief van de bewoners en wil zo een gezamenlijk signaal afgeven aan het Rijk.

Geluidsbelasting

Dat de geluidsbelasting hoger is dan de wettelijke norm is al duidelijk, maar het is nog onzeker welke maatregelen worden genomen. Rijkswaterstaat heeft een beperkt budget voor de saneringen en moet daarom prioriteiten stellen. Eerst zullen de locaties met de hoogste geluidsbelasting worden aangepakt. Overige locaties komen pas in aanmerking als er voldoende budget is. De bewoners roepen in hun brief op om Korteven als eerste aan te pakken.

Saneringsprogramma

Wethouder Jeffrey van Agtmaal zegt dat de gemeente de bewoners graag wil ondersteunen. “Het buurtschap Korteven ligt vlak langs de A58/A4 en de woningen hebben altijd te maken gehad met geluidsoverlast. Na het doortrekken van de A4 is deze overlast alleen maar groter geworden omdat de verkeersdrukte flink is toegenomen.” Volgens Van Agtmaal is het Rijk nu aan zet om een saneringsprogramma op te stellen. Dat zal in de loop van 2019 klaar zijn.