Geen regio geselecteerd

Burgemeester Adriaansen gaat woonoverlast te lijf

Redactie Redactie

Tot op heden ontbrak het in de gemeente Woensdrecht aan de juiste instrumenten om woonoverlast aan te kunnen pakken. Door de nieuwe wet aanpak woonoverlast en de herziening van de Algemene plaatselijke verordening is daar verandering in gekomen.

Door deze nieuwe wet is de burgemeester nu bevoegd om in uiterste gevallen een zogenaamde gedragsaanwijzing op te leggen aan personen die zorgen voor ernstige en structurele woonoverlast. Geluidsoverlast, geurhinder, bedreiging of intimidatie vallen onder andere onder woonoverlast. Het kan het woongenot van buurtbewoners ernstig verpesten.

Burgenmeester Steven Adriaansen kan een bewoner verplichten om zich op een andere bepaalde manier te gedragen of juist bepaalde gedragingen na te laten. De burgemeester wijst er wel op dat een gedragsaanwijzing een ingrijpend middel is waarmee rustig mee moet worden omgegaan: “Het is een uiterst redmiddel omdat het inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer. Een klacht van een enkel persoon is niet genoeg: er moet sprake zijn van ernstige en structurele overlast. Het is een instrument om de rust in de buurt terug te brengen als bijvoorbeeld mediation niet blijkt te werken”.