Halsteren

Buurtbewoners willen verdeelstation TenneT noordelijker in Auvergnepolder

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Omwonenden van de Auvergnepolder in Halsteren zijn het niet eens met de Dorpsraad over de plek voor een nieuw verdeelstation. Netbeheerder Tennet zoekt ergens in de polders rond Halsteren een plek voor zo’n elektriciteits-verdeelstation. En dat wordt een flink bouwsel. De Dorpsraad ziet een plek bij de Theodorushaven het meest zitten. Maar de omwonenden die er dan op uit zullen kijken natuurlijk niet. Die wijzen naar een plek helemaal aan de noordkant van de polder, bij het gemaal De Pals. Want daar woont niemand.

Alex Swagemakers staat op het terras van zijn woning in Halsteren, in de achtertuin. Daar heeft hij aan de ene kant vrij uitzicht over de Auvergnepolder en aan de andere kant kijkt hij op een groenstrook. De hoge bomen in die groenstrook zijn een buffer tussen de achterliggende bedrijven en de omwonenden. Een groen, vrij uitzicht dus. Maar de Dorpsraad Halsteren vindt de plek van de groenstrook juist een prima plek voor het nieuwe verdeelstation van TenneT.

“Dit is zo waanzinnig”

Terwijl Swagemakers wijst naar de wegen in de omgeving, somt hij op wie er allemaal mee te maken gaat krijgen. “De Konijnenberg, de Herdgang, de Tholenseweg, Kannewielseweg, Slikkenburgseweg: al die bewoners kijken dadelijk rechtstreeks op die fabriek,” verzucht hij. “En dan kun je wel zeggen ‘dan gaan we opnieuw een groenstrook aanleggen’, maar deze groenstrook heeft er 40 jaar over gedaan om deze afmetingen te bereiken.”

De Dorpsraad Halsteren wil het verdeelstation het liefst dicht tegen andere industrie aan. Eugène van den Eijnden zei daarover in een interview in april: “Dan zien we het toch liever achter in een hoek weggeplaatst worden dan ergens middenin in de polder. En daarmee geen heel nieuw creëren, maar gewoon een stukje uitbreiding tegen het huidige Theodorushavengebied aan.” Tot grote ergernis van Swagemakers. “Ik noem het een mafkees. Die zal waarschijnlijk hier niet wonen, die woont ergens anders in Halsteren. Maar dit is zo waanzinnig.”

TenneT in de goede richting laten bewegen

Swagemakers heeft een heel andere voorkeursplek voor het verdeelstation van Tennet. Hij laat een kaartje zien uit een rapport van de HAS Hogeschool. “Die wijzen unaniem het gebied ten noorden van de Eendrachtsweg bij Tholen aan als zijnde geschikt voor industrie. De vraag van Tennet speelde nog niet tijdens het onderzoek, maar de mogelijkheid om daar ook een TenneTstation te plaatsen is gewoon heel groot. En dat zouden wij graag willen zien.”

TenneT heeft zelf drie locaties aangewezen die geschikt zouden zijn voor een nieuw verdeelstation. Het mag niet te ver weg liggen van de huidige hoogspanningslijn en moet minstens 300 meter afliggen van woningen. Swagemakers wil dat het bedrijf opschuift naar het noorden van de Auvergnepolder. “Kijk, het Tennetstation gaat er komen. Daar kun je niet onderuit. Dat komt hier in de buurt en dan is het alleen maar kijken of we TenneT in de goede richting kunnen bewegen. En daar zijn ze heel gevoelig voor. We hebben er een goed contact mee.”

Verhaal gaat verder onder de foto.

Overzichtskaart met omcirkelde plekken waar TenneT-verdeelstation zou kunnen komen
Kaartje met plekken die TenneT geschikt vindt voor het nieuwe verdeelstation

“Locaties waar wij echt warm van worden”

Swagemakers stapt in zijn auto en rijdt naar de plek die hij geschikt vindt voor een verdeelstation. De plek waar ook de HAS Hogeschool mogelijkheden ziet voor schone industrie. Hij stapt uit en wijst om zich heen. “Dit zijn twee locaties waar wij echt warm van worden. We hebben daar de het noordelijke noordelijkste puntje van de Auvergnepolder. En daarachter kun je net het dak zien van het gemaal van de Pals.” Hij draait om en wijst opnieuw. “En aan deze kant hebben we nog een polder, die ook nog bij Bergen op Zoom behoort. Deze polder maakt ook zeker kans, omdat hier verder geen omwonenden zijn.”

Samen met medestanders heeft Swagemakers het plan neergelegd bij TenneT. In de hoop dat het gebied vlak achter zijn huis uit wordt weggestreept. “En dat zijn ze nu aan het onderzoeken.” Met het rapport van de HAS Hogeschool hoopt hij genoeg argumenten te hebben om TenneT naar het noorden te bewegen. “Het rapport van HAS is samengesteld in opdracht van de gemeente in samenspraak met de bewoners. En alle bewoners zijn het er mee eens: blijf daarvan af, concentreer je ergens anders.”

Lees ook: Dorpsraad Halsteren zet deur op kier voor bedrijfsontwikkeling Auvergnepolder Lees ook: Forse toename energiebehoefte: extra verdeelstation nodig