Etten-Leur

Café Hof van Holland krijgt nieuwe kansen en investeert in geluidsisolatie

Uitbater Wim Roeloffs en zijn schoondochter Anneke

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeente Etten-Leur heeft meegedacht met de familie Roeloffs. Het café wordt beter geïsoleerd en moet daardoor voor minder overlast in de buurt gaan zorgen. Schoondochter Anneke is blij met de ontwikkeling; “We willen gewoon door!”

De gemeente gaf een persbericht af over de met de ondernemers gemaakte nieuwe afspraken. Die gaan met name over het geluidsdichter maken van het café. Daarvoor zijn aanpassingen nodig aan het pand, zoals andere kozijnen en dikkere deuren. De gemeente laat hiermee zien waarde te hechten aan de maatschappelijk rol van de horecagelegenheid.

Wethouder Ger de Weert stelt: “Een café in een woonwijk heeft een sociale functie en is een normaal verschijnsel.” Hij geeft tevens een waarschuwing af: “Het café bestaat 135 jaar, maar moet zich ook aan geluidsnormen houden.”

Boete

Onlangs zaten de familie Roeloffs, omwonenden en de gemeente bij elkaar om over de situatie te praten. Enkele buurtgenoten zeggen veel last van het café te ondervinden. Met name enkele mensen die enige jaren geleden kwamen wonen in het tot appartementen verbouwde Hooghuys klaagden de laatste jaren over geluid. Het leverde het café recent nog een boete op van 5000 euro.

Meningen lopen uiteen

Lang niet alle ‘nieuwe’ buren denken er hetzelfde over. De bijeenkomst was in die zin in meerdere opzichten een eyeopener voor Anneke Roeloffs. Veel bewoners ondervinden geen overlast van de horeca maar zitten wel met de situatie omdat ze erop worden aangekeken of daar voor vrezen.

Geschrokken

Anneke baalt er net zo van, geeft ze aan. Ze is geschrokken van sommige anonieme reacties die terecht kwamen bij enkele bewoners van het complex. Ook zou er al een auto zijn beschadigd. “We betreuren dit en distantiëren ons van dat gedrag. Ze weet niet wie dit op hun geweten hebben. Richting klanten wordt duidelijk gemaakt dat ze daar het café en eigenaar Wim echt niet mee helpen.

Verbeteringen

Er is ook goed nieuws voor de familie en het café. Er staat nog een bedrag van 25.000 euro als niet geïnde dwangsom, dat gebruikt mag worden om het café te isoleren. Dat is een deel van de uitkomst van gesprekken met de gemeente. Die meldt in het persbericht het van belang te vinden “dat de café-eigenaar de ruimte krijgt om deze verbeteringen door te voeren en hoopt hiermee dat de geluidsnormen in de toekomst kunnen worden nageleefd.”

Uitdaging

Het wordt nog een hele uitdaging om die geluidsisolatie tijdig rond te krijgen, aldus Anneke. Het pand heeft een historische status, dus de Monumentenwacht kijkt mee. De aannemer heeft al laten weten dat de totale kosten waarschijnlijk niet met die 25.000 te dekken zijn. “Maar we gaan het wel doen”, klinkt het stellig.

Zaal voorlopig niet aangepakt

De geplande isolatie betreft alleen het cafégedeelte. De zaal is een heel ander hoofdstuk. Op basis van een eerder uitgevoerd akoestisch rapport is vastgesteld dat het voldoende geluidsdicht krijgen van die ruimte zo’n vier ton zou gaan kosten. Voorlopig wordt daar niets gedaan, de familie wil eerst andere ontwikkelingen afwachten.

Er is een planschadezaak gestart samen met een jurist, nadat bleek dat het Hooghuys voorheen helemaal geen woonbestemming had. Ook andere factoren, zoals de sfeer in de buurt en de mate van politieke en bestuurlijke betrokkenheid, kunnen op termijn bepalend zijn voor wat de familie met het bedrijf wil doen.