Bergen op Zoom

CDA/V-BoZ wil vaart achter aanpak onveilig snelwegknooppunt A4-A58

Knooppunt A58-A4

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse fracties van CDA en V-BoZ stellen opnieuw de verkeersonveiligheid van snelwegknooppunt Zoomland aan de orde bij het Bergse college. De minister heeft toegezegd het knooppunt aan te pakken maar de fracties hebben vernomen dat het werk minimaal twee jaar vertraging oploopt.

De aansluiting van de A4 op de A58, in zuidelijke richting ter hoogte van Philip Morris, is al jaren een bron van zorg – constateert raadslid Sander Siebelink (V-BoZ).  “Het in- en uitvoegen van de A58 naar de A4 is onoverzichtelijk en de maximum snelheid zou omlaag moeten”, stelt hij. Er gebeuren regelmatig ongelukken, onder meer in de bocht van de weg bij Philip Morris.

Stikstof

De twee fracties willen duidelijkheid over de uitkomsten van een landelijk onderzoek uit 2010, naar de verkeerscorridor Amsterdam-Antwerpen. “Naar onze mening vormt dit knelpunt een essentieel onderdeel van het wegtransport van deze corridor”, merkt Siebelink op. De twee fracties verwachten van het Bergse college dat deze in gesprek gaat met het Rijk en de provincie, ook over het benodigde stikstofonderzoek voor aanpak van het knooppunt. “Mogelijk bestaat de aanpak van de problematiek uit een verbreding van de A4 ter plaatse”, aldus de briefschrijver. “In dat geval zou de provincie mogelijk kunnen bijspringen om de nodige expertise te leveren.”