Hoogerheide

Coalitie Woensdrecht krijgt vorm: ABZ, CDA met D66

Han Verbeem Han Verbeem

De nieuwe coalitie van Woensdrecht krijgt vorm: donderdag beginnen de eerste verkenningsgesprekken voor een samenwerking van ABZ, CDA en D66. Dat is de uitkomst van de gesprekken die informateur Toine Theunis met de zes raadspartijen heeft gevoerd, in opdracht van ABZ. Deze partij kwam verrassend als grootste partij uit de verkiezingen, met acht zetels.

Toine Theunis laat in een reactie weten: “We zijn meteen aan de slag gegaan. Al snel concentreerden de gesprekken zich op de vraag welke partij het motorblok van ABZ en CDA kon versterken. Beiden noemden de VVD en D66 als mogelijke samenwerkingspartner. De onderhandelingsdelegaties van ABZ en CDA hebben vanmorgen aangegeven een mogelijke coalitie met D66 verder te willen uitwerken. Deze week gaan deze drie partijen verder met elkaar in overleg over de hoofdlijnen van een coalitieakkoord, de kandidaat-wethouders en de portefeuilleverdeling.”

Ruime raadsmeerderheid

De beoogde nieuwe coalitie vertegenwoordigt een ruime raadsmeerderheid, met in totaal veertien van de 19 zetels. ABZ heeft acht zetels, CDA vier; D66, VVD en AKT hebben elk twee zetels en PvdA is hekkensluiter met slechts één zetel. Met de beoogde coalitie komt de formateur tegemoet aan de wens van de Woensdrechtse raad: het vormen van een stabiele meerderheidscoalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De toetreding van D66 ligt voor de hand; hoewel de partij geen zetelwinst heeft behaald, zijn wel meer stemmen uitgebracht.

Oppositie

Ook AKT heeft twee zetels maar de partij haalde minder stemmen, minder dan duizend, en viel daarom buiten de boot. AKT-voorman John Mathijssen is teleurgesteld maar bereidt zich nu voor op vier jaar oppositie. “En de afgelopen periode hebben we aangetoond ook als oppositiepartij het nodige te kunnen bereiken”, merkt hij op.

Wethoudersposten

Voor de wethoudersposten zijn Lars van der Beek en Rainier Schuurbiers in beeld voor ABZ, bij het CDA is Jeffrey van Agtmaal beoogd wethouder. Bij D66 is de kandidatuur niet vooraf vastgesteld; D66 heeft wel een gegadigde in beeld – zo bevestigt voorman Thierry de Heer – maar namen worden voorlopig nog niet genoemd. De beëdiging van het nieuwe college is gepland op donderdag 21 april; de nieuwe raad stelt morgen een commissie in die de geloofsbrieven van de te benoemen wethouders onderzoekt.