Wouw

College akkoord met bestemmingsplan Bulkstraat in Wouw

Redactie Redactie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de Bulkstraat in Wouw. De Bulkstraat wordt opgebouwd met woonkavels, woon-werkkavels en een groene zone. De lang gekoesterde wens van de inwoners van Wouw wordt nu vervuld.

Het bestemmingsplan voor de Bulkstraat moet voor maximaal 40 (bedrijfs)woningen zorgen aan de zuidkant van Wouw. De bedoeling is het opleveren van een ingetogen woonwijk met een hoge woonkwaliteit. De voorbereidingen zijn in de laatste fase. Volgende maand is het enige wat nog moet gebeuren, het vastleggen van het bestemmingsplan. Als dat is gebeurd dan gaat de gemeente Roosendaal in gesprek met geïnteresseerden over de invulling van de Bulkstraat. De kavels zijn voor particuliere en commerciële bouwers en ontwikkelaars. 

Eind 2014 lag het bestemmingsplan ter inzage. Na 13 ziens wijzigingen werd het plan gewijzigd op verschillende delen gewijzigd. Eén daarvan is de duurzame verstedelijking. Er is ook gekozen om alleen de goot- en bouwhoogte op te nemen in het plan voor een maximale flexibiliteit bij het bouwen van de woningen. In 2016 is het dan zover. Het bestemmingsplan voor de Bulkstraat wordt goedgekeurd.

In het voorjaar van 2017 start de bouw van de woningen in de Bulkstraat.