Hoogerheide

D66 Woensdrecht wil meer stageplaatsen bij gemeente

Han Verbeem Han Verbeem

D66-raadslid Jeroen van der Ha in Woensdrecht maakt zich zorgen over het aanbod van stageplaatsen bij de gemeente. Daarom heeft hij het college van B&W gevraagd om zich sterk te maken voor méér plaatsen op het Woensdrechtse gemeentehuis. ,,Ook tijdens de coronacrisis zijn deze stageplekken hard nodig. De juiste begeleiding daarbij is nu misschien wel nóg belangrijker”, zo stelt Van der Ha.

Door: Maarten Elst, Esmee van den Heuvel en Han Verbeem

D66-raadslid Jeroen van der Ha vindt het zorgwekkend dat studenten niet snel aan een stageplek komen. ,,Stageplekken zijn van groot belang in de ontwikkeling van de studenten”, benadrukt Van der Ha. ,,Het is tevens een vereiste om hun opleiding af te mogen ronden.”

Daling  

Van der Ha constateert een terugloop van het aantal beschikbare stageplaatsen bij de gemeente Woensdrecht: in het schooljaar 2017-2018 waren er elf stagiaires en dit jaar is het aanbod gedaald naar vier. Om meer stagiaires een werkplek te kunnen bieden zou de gemeente, volgens D66 Woensdrecht, de onderwijsinstellingen actiever kunnen benaderen. Jeroen van der Ha: ,,We moeten binnen de organisatie actiever gaan inventariseren waar stagiaires werkervaring op kunnen doen.’’

Stageplekken  

Volgens Van der Ha heeft burgemeester Adriaansen aangegeven veelal positieve reacties van studenten en opleidingsinstituten te krijgen over de begeleiding vanuit de gemeente. ,,Dat beschouwen we als zeer positief. Wel zien we in de toekomst graag dat nog meer stagiaires een kans krijgen om bij de gemeente Woensdrecht stage te lopen.’  

Celeste van de Moer loopt momenteel als enige stage bij gemeente Woensdrecht. Voordat haar stage in september begon, rekende ze al op de vele uurtjes thuiswerken. ,,Ik zit nu volledig thuis en alles gaat via mail of Teams. Het is wel gek, de mensen die ik veel spreek daar heb ik eigenlijk geen gezicht bij.”

Brabantse Wal 

De kwestie speelt niet alleen bij de gemeente Woensdrecht, ook in Steenbergen staat D66 op de bres voor meer stage- en leerervaringsplaatsen. Beide fracties willen dat hun gemeenten de interne stagemogelijkheden gaan inventariseren en ook contact opnemen met onderwijsinstellingen.