Roosendaal

Deze onderwerpen moeten in 2025 op de agenda staan in Roosendaal

Fractievoorzitter Peter Raijmaekers aan het woord tijdens de Politieke Beschouwingen. Foto: Paul Joachems

Fractievoorzitter Peter Raijmaekers aan het woord tijdens de Politieke Beschouwingen. Foto: Paul Joachems

Kitty Joachems Kitty Joachems

Nu de Politieke Beschouwingen achter de rug zijn en alle partijen hun ideeën, suggesties en plannen hebben gepresenteerd is het college aan zet om de Kadernota op te stellen. De vraag is wat ze van de presentaties van alle fracties meenemen in hun plannen voor 2025. Er zijn door de Roosendaalse politiek veel onderwerpen meegegeven waar het college uit kan putten.

Eind maart vroegen alle fracties in een presentatie aandacht voor thema’s waarvan zij vinden dat het college er in het volgend jaar mee aan de slag moet. Ze lieten zich daarbij inspireren door inwoners van de gemeente Roosendaal die tijdens ‘Samen bepalen we de kaders’ op hun beurt input mochten leveren.

Wonen

Het zal niemand verbazen dat het onderwerp wonen veel genoemd werd. De Roosendaalse Lijst presenteerde een overzicht met ‘laaghangend fruit’. Of anders gezegd: acties die snel kunnen worden opgepakt door de gemeente en op korte termijn resultaat laten zien. “Ga nu eens echt in overleg met projectontwikkelaars, splits meer woningen, denk aan levensloopbestendige woningen en hergebruik verouderde panden”, zei fractievoorzitter Peter Raijmaekers. “Zet meer tiny-houses weg voor jongeren en studenten en verken de optie woonboten.” Sebastiaan Hamans is blij met de plannen die er liggen voor bijvoorbeeld de Westrand en De Hoogt in Wouw maar was ook kritisch. “Het gebrek aan woningen voor startende en één- of tweepersoonshuishoudens wordt niet snel genoeg opgelost. En ook het toevoegen van woningen aan de rand van de dorpen komt niet van de grond terwijl de plannen klaarliggen,” aldus de fractievoorzitter van het CDA.

VVD-fractievoorzitter Menno Nefs ging nog een stap verder door een plan te presenteren voor een hele nieuwe woonwijk: Stadsrandzone Zuidwest.

Lees ook: Is Stadsrandzone Zuidwest straks de nieuwe woonwijk van Roosendaal?

Ook veiligheid werd door veel fracties besproken. Als het gaat om verkeersveiligheid kan Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal het niet vaak genoeg benadrukken “laten we nou eerlijk toegeven dat de turborotonde gevaarlijk is.” Ze zette haar woorden kracht bij door artikelen over ongelukken op de rotonde te delen en benoemde de uitslag van een enquête door de Fietsersbond die aangeeft dat fietsers in Roosendaal de bewuste rotonde met afstand als meest gevaarlijk bestempelen.

Criminaliteit

De VLP pleit voor meer ogen en oren op straat. Fractievoorzitter Alex Raggers zegt daarover “we kunnen nóg meer investeren in buurtpreventie, in slimme camera’s en slimme verlichting en het alerter maken van onze inwoners. Een verhoogd veiligheidsgevoel bij onze inwoners werkt positief door op bijna alle vlakken”, stelt hij. Het CDA verwijst naar de recente berichtgeving over wat het gevoel van onveiligheid in de avonduren onder andere voor thuiszorgmedewerkers betekent. En Vitaal Liberaal gebruikt de tweedeling van de stad door de A58 als metafoor voor de tweedeling in de samenleving. “Criminele jongeren bedreigen het veiligheidsgevoel in wijk”, aldus de fractie. De Roosendaalse Lijst ziet graag meer broedplaatsen zoals in de Langdonk.

De inbreng en betrokkenheid van inwoners zijn belangrijk. Dat blijkt uit de bijdragen van veel fracties. D66 vindt dat hier nog veel te winnen valt. “We moeten de democratie een impuls geven”, zegt fractievoorzitter Bejar Taher. “En wij staan daarom voor inclusieve besluitvorming waarin de stem van elke inwoner telt. Het is ontzettend, ontzéttend belangrijk om niet alleen te luisteren naar onze inwoners, maar hen ook daadwerkelijk de mogelijkheid te geven om mee te beslissen over veranderingen die hen raken.”

Samen

Ook voor Björn Rommens is inspraak belangrijk. “Want de sleutel tot de toekomst van Roosendaal hebben we samen in handen”, vindt de PvdA-fractievoorzitter. Hij voegt eraan toe dat we niet moeten verwachten dat de overheid alles oplost. “We moeten kijken wat we samen kunnen doen als buurt, wijk, dorp, stad, gemeente.” Zijn partij is dan ook blij met initiatieven als ‘Samen bepalen we de kaders’ en ‘Het Gesprek’. Rommens stelt voor grotere problemen op te delen in kleinere problemen die raad, college, buurt, dorp en stad samen kunnen oppakken, ook in de nabije toekomst. “Laten we samen kijken naar wat wel mogelijk is in plaats van vast te houden aan het oude vertrouwde beeld van Roosendaal”, aldus Rommens.

Toch gaat het, op het gebied van participatie nog niet altijd goed, vinden de Roosendaalse Lijst en Vitaal Liberaal. Ze vragen onder andere aandacht voor de communicatie. “Het goed en tijdig informeren van inwoners blijft een uitdaging”, stelt de Roosendaalse Lijst. Vitaal Liberaal gaat nog een stapje verder. “Er zijn veel goede voornemens over betere communicatie met de inwoners maar onze fractie heeft sterk de indruk dat sommige afdelingen binnen het HUIS van Roosendaal dit niet al te serieus nemen.” Ze verwijzen vooral naar het gebruiken van eenvoudigere taal in de communicatie. “Onbegrijpelijke teksten vergroten de kloof tussen burger en overheid”, aldus de fractie.

De fractievoorzitter van GroenLinks houdt een pleidooi voor een gelijkwaardig Roosendaal. “Elke inwoner heeft recht op een gezond leven. Lekker in je hoofd, lekker in je vel, met zorg dichtbij. Want voorkomen is beter dan genezen”, aldus Christian Villée. Zijn fractie wil dat alle mogelijkheden voor iedereen openliggen “op je eigen tempo, zonder opgedrongen prestatiedrift in onderwijs, hobby, werk of omgeving.” En het CDA laat weten te werken aan een initiatiefvoorstel weerbaarheid voor jongeren en kwetsbare ouderen.

Jongeren

Forum voor Democratie merkt op dat er een tekort is aan faciliteiten voor jongeren. Fractievoorzitter Corrie van Leerzem roept de gemeente op om te onderzoeken wat jongeren willen en waar ze behoefte aan hebben. “Als we dit oplossen, pakken we ook het feit aan dat mensen last hebben van hangjongeren,” aldus Van Leerzem. Ze is van mening dat een samenwerking tussen gemeente, social klus, jongerenwerkers en jongerenraad kan helpen om tot mooie ontmoetingsplekken komen. Haar partij zou ook graag zien dat er een jongereneditie komt van ‘Samen bepalen we de kaders’.

Taher ziet kansen voor Roosendaal om uit te groeien tot een bloeiende studentenstad. “Om dit te realiseren moeten we actief investeren in het verbeteren van het onderwijsaanbod, huisvestingsmogelijkheden en studiefaciliteiten”, zegt hij. Zijn partij vindt het belangrijk dat het college dit serieus oppakt.

Als het gaat om de openbare ruimte verwijst Van Leerzem naar de laatste bewonersenquête. “Op dit moment is de waardering voor de openbare ruimte erg ondermaats en is het duidelijk dat met een 5,5 voor groen, 5,4 voor grijs en 5,4 voor vuil er nog heel wat te winnen valt.” Ook VLP haalt deze cijfers aan en vindt dat dit beter moet. Forum voor Democratie hecht waarde aan een integraal plan om de kosten inzichtelijk te maken en de kwaliteit van het onderhoud te kunnen waarborgen.

Economie en toerisme

De partij van Jac Wezenbeek vindt dat bewoners en bezoekers zich gemakkelijk en logisch tussen het Leisurepark, havenkwartier en de binnenstad moeten kunnen bewegen. Op dat vlak heeft de oude binnenstad nog impulsen nodig. “Daarbij moeten we out of the box denken”, aldus Vitaal Liberaal. Voor een sterke en innovatieve lokale economie presenteert Nefs namens de VVD een plan om juist het Leisurepark verder uit te breiden. “We hebben goud in handen met zo’n uniek leisurepark. En dat verder uitbouwen, zorgt voor een versteviging van Roosendaal als toeristische trekpleister”, zegt Nefs. “Die opdracht willen we dan ook graag meegeven richting de kadernota: ga, op de korte termijn, aan de slag met de uitbreiding van het Leisurepark.” Hij praat onder andere over een sport- en evenementenhal waarbij hij de voormalige Leysdream als voorbeeld noemt.

Het is nu aan het college om alle input te verwerken in de Kadernota. Deze verschijnt op 11 juni en zal op 27 juni in de commissievergadering worden besproken. Op 4 juli stelt de gemeenteraad de Kadernota vast.