Geen regio geselecteerd

Dienstverlening vaker mogelijk vanuit huis

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Inwoners van de gemeente Woensdrecht hoeven niet meer voor alle dienstverleningsprocessen naar het gemeentehuis. Verschillende uittreksels kunnen nu ook online worden aangevraagd.

Verhuizingen kunnen via de website gemeld worden en paspoorten en identiteitskaarten worden zelfs tegen een geringe bijdrage bezorgd.

 “Het thuis afhandelen van zaken past in de tijdsgeest van tegenwoordig. Met digitale dienstverlening komen we als gemeente aan deze vraag van de burger tegemoet”, zegt burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht.

Het online melden van verhuizingen is een proces dat eerder dit jaar verder gedigitaliseerd is. “We zien er direct al resultaten: bijna de helft van de meldingen in de eerste twee maanden is digitaal gedaan tegen 33% vorig jaar”, aldus Adriaansen.

Het aanvragen van leerlingenvervoer voor leerlingen met een beperking verloopt dit jaar voor het eerst via de digitale weg. De gemeente Woensdrecht verwacht dat de gemiddeld 120 aanvragen in twee maanden tijd efficiënter en sneller afgehandeld kunnen worden.

Overigens blijven inwoners ook terecht kunnen bij de balie van het gemeentehuis in Hoogerheide.