Wouwse Plantage

Door een fout leek het erop dat niemand in Wouwse Plantage stemde op dorpsgenoot Stijn van Looveren

Kitty Joachems Kitty Joachems

Even leek het erop dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niemand in Wouwse Plantage op dorpsgenoot Stijn van Looveren had gestemd. Van Looveren stond op de kieslijst van de Roosendaalse Lijst. In de openbaar gemaakte uitslag van stembureau 106, dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage, stond achter zijn naam als aantal stemmen nul ingevuld. Het bleek te gaan om een menselijke fout. Bij het doorgeven van de uitslag van dit bureau zijn de 207 stemmen op Van Looveren terechtgekomen bij de nummer zes van zijn partij.

Zowel de Roosendaalse Lijst als Van Looveren zelf tekenden direct bezwaar aan bij het Centraal Stembureau. Maar op basis van de kieswet is dat bezwaar afgewezen. Reden: de fout leidt niet tot een wijziging van de zetelverdeling. De stemmen bleven immers bij dezelfde partij. Maar voor Van Looveren betekent dit wel dat hij officieel niet met voorkeursstemmen kan worden gekozen als lid van de raad.

Uitleg in een brief

Toch loopt het goed af voor Van Looveren. Zijn partij behaalde zeven zetels. Met zijn vijfde plek op de kieslijst is hij dan ook verzekerd van een zetel. Van Looveren vindt dat hij uitleg verschuldigd is aan de kiezers uit zijn dorp. Daarom legt hij in een brief de situatie uit. In die brief zegt hij onder andere blij te zijn dat hij de komende vier jaar als raadslid de belangen van de inwoners van onder meer Wouwse Plantage mag vertegenwoordigen.

De totalen kloppen

Ook burgemeester Van Midden betreurt de gang van zaken “Op stembureau 106 zijn op kandidaat van Looveren nul stemmen uitgebracht. Op kandidaat Van Dorst zijn 207 stemmen uitgebracht. Het vermoeden bestaat dat de stemmen op Van Dorst in werkelijkheid zijn uitgebracht op Van Looveren. Hoewel deze fout vervelend is heeft deze geen invloed op zetelverdeling of voorkeurzetelbepaling. De totalen kloppen”, aldus Van Midden.

Verzoek afgewezen

De burgemeester zegt ook: “volgens artikel P21 Kieswet is een hertelling toegestaan als er sprake is van een ernstig vermoeden dat door één of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Getoetst aan dit artikel heeft het Centraal Stembureau vastgesteld dat de fout weliswaar aannemelijk is maar dat deze niet leidt tot een andere zetelverdeling. Het verzoek om hertelling is daarom afgewezen.”