West-Brabant

Driedaags stemmen een blijvertje? ‘Meer mensen naar de stembus krijgen’

Han Verbeem Han Verbeem

Na een aanloop van twee dagen, waarbij al een deel van de stemlokalen is geopend, kunnen de inwoners van Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht vandaag op álle aangewezen locaties hun stem uitbrengen. Klokslag half acht brachten burgemeesters Steven Adriaansen (Woensdrecht) en Han van Midden (Roosendaal) hun stem uit bij het openen van de lokalen. Van Midden deed dat samen met een vertegenwoordiger van de Jeugdraad, die 18 jaar is geworden en voor de eerste keer mag stemmen. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom heeft rond het middaguur gestemd.

Volgens Petter lijkt het meerdaags stemmen ‘voor herhaling vatbaar’, hoewel een officiële evaluatie van het nieuwe systeem nog moet volgen. Volgens de burgemeester hebben meer inwoners de kans om een bezoek aan het stemhokje te brengen en dat is nodig; in 2018 bij de vorige verkiezingen was de opkomst laag – slechts 49,5 procent van de kiesgerechtigden bracht in zijn gemeente toen een stem uit. Bergen op Zoom staat bovendien voor belangrijke opgaven en uitdagingen, zoals de aanpak van de miljoenenschuld en een reorganisatie van het ambtenarenapparaat. Al met al verwacht Petter een hogere opkomst: ruim 14 procent van de kiesgerechtigden heeft maandag en dinsdag al een stem uitgebracht. Petter zelf bezocht het stemlokaal bij Neutrale School Oost in Bergen op Zoom.

Lokale belangen

Stemgerechtigden hebben zo elk een eigen reden om op een lokale of landelijke partij te stemmen. “Lokale partijen hebben vaak kandidaten met lokale belangen. Daarom stem ik op een landelijke partij”, zegt een stembusganger. Voor de één een nadeel maar lokale betrokkenheid zien anderen weer als een voordeel. Zo zouden landelijke partijen volgens hen teveel op afstand staan van de plaatselijke samenleving. Sommigen stemmen uit gewoonte en zijn trouw aan een partij of politieke stroming, terwijl anderen pas in het stemhokje hun keuze bepalen. Betrokkenheid bij de gemeente, maar ook kennissen en vrienden op de kandidatenlijst zijn bepalend voor de keuze.

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht heeft woensdagmorgen, bij de opening van de lokalen, zijn stem uitgebracht in het gemeentehuis in Hoogerheide.
Burgemeester Han van Midden van Roosendaal brengt zijn stem uit samen met Luke Govers van de Jongerenraad.