Bergen op Zoom

Een waslijst aan huurdersklachten alsnog aangepakt?

Google Street View

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In de betrekkelijk nieuwe Bergse Wijk De Markiezaten ervaren sommige bewoners zeer serieuze problemen in en om hun huizen. Veel ervan zijn veroorzaakt door vocht, van hemelwater tot grondwater. Natuurlijk is zoiets voor iedereen vervelend, maar wanneer je huurt wordt het mogelijk nóg erger. Je bent dan afhankelijk van wat je verhuurder wil oplossen. Een aantal klanten van wooncorporatie Stadlander luidde de noodklok.

Eerder berichtten we meermaals over een Halsters adres waar een bewoner, huurder van Stadlander, al heel wat jaren wordt geplaagd door vocht en schimmels in zijn woning. Net als zijn buren overigens, die wat minder assertief zijn en dus niet of amper in beeld zijn bij de corporatie. De medewerkers zijn hier meermaals op gewezen maar willen pas in actie komen als huurders zelf meldingen doen.

Dit is natuurlijk niet de enige locatie waar huurders problemen hebben, we kregen meerdere meldingen binnen. Eén ervan betreft de vrij recente nieuwbouw aan het Nonnetje, een straat in de wijk die de afgelopen jaren verrees tussen Borgvliet en de Markiezaatsweg. Het werd in rap tempo een zeer complex dossier, hier is héél veel misgegaan. Een drietal bewoners meldde zich bij de ombudsman van onze streekomroep. Het leidde onder meer tot een bijeenkomt met zowel deze huurders als een drietal medewerkers van Stadlander.

Nieuwe wijk

De wijk is zo’n tien jaar geleden gebouwd en bij een aantal huizen is vanaf het begin sprake van serieuze vochtproblematiek, die vervolgens onder meer tot schimmelvorming leidt. Maar daar blijft het niet bij helaas, en de oorzaak wegnemen zal waarschijnlijk heel lastig worden. Als we een de Bergse politicus en waterschapsbestuurder Louis van de Kallen mogen geloven had hier nooit gebouwd moeten worden.

De lijst met problemen die bewoners hier ervaren, op meerdere adressen, is enorm en te lang om helemaal op te sommen. De belangrijkste klachten gaan over scheurende muren, schimmelvorming, vocht op dorpels en kozijnen, houten en laminaatvloeren die omhoogkomen, schuren die niet droog te krijgen zijn, begroeiing die uit de tuinen spoelt, verzakkingen in dezelfde percelen, en hang- en sluitwerk dat nu al niet meer dicht wil omdat ramen en deuren scheef of krom in sponningen staan. Op één adres is zelfs het driedubbel glas spontaan gesprongen. Het heeft er alles van weg dat de woningen niet stabiel zijn. Ook de voor de oplevering geïnstalleerde ventilatiesystemen zijn niet overal werkend te krijgen, hoe vaak er ook monteurs naar komen kijken.

Huurkorting

In 2017 organiseerde Stadlander vanwege de vele klachten een bijeenkomst voor de bewoners, bewonerscommissie en huurdersbelangenvereniging. Veel problemen werden erkend en er werd een plan van aanpak gepresenteerd. Ook werd een compensatie aangeboden vanwege het beperkte woongenot. Uiteindelijk liep het op tot een huurkorting van maar liefst 60 procent, blijkt uit een verslag van de Regionale Geschillencommissie.

Door het bedrijf TechnoConsult zijn bouwtechnische en bouwfysische onderzoeken uitgevoerd en in een rapport uitgewerkt. Daarin worden de nodige ernstige tekortkomingen opgesomd. Stadlander belooft dan nog die te verhelpen, valt onder meer te lezen in een e-mail die op 15 september 2017 aan een huurder wordt gestuurd. Zo ver komt het echter nooit. In het rapport staat onder meer, op pagina 43: “Uit de analyse blijkt dat de ventilatie van de woningen niet voldoet aan de Bouwbesluiteisen voor bestaande woningen.” Toch is het systeem nooit vervangen. Veel problemen zijn structureel, of hoogstens voor even verholpen. De klagende huurders hebben al de nodige procedures doorlopen maar ook daar is veel verkeerd gegaan. Daarnaast ervaren ze dat door Stadlander veel klachten worden gebagatelliseerd.

Fouten bij Huurcommissie

In de loop der jaren zijn zowel de Woonbond als de geschillencommissie en de Huurcommissie er al aan te pas gekomen. De problemen zijn er echter nog steeds. Er ging in die procedures bovendien het nodige mis. Zo werden bij de Huurcommissie de problemen van één bewoner deels toegeschreven aan een ander adres. Dat ontdekte de betreffende huurder pas toen er een uitspraak kwam van die commissie. Ze wees daar vanzelfsprekend meteen op en kreeg meermaals te horen dat er niets meer aan het rapport ging veranderen; ze moest er maar een rechtszaak van maken, op eigen kosten. Stadlander blijft zich ook nu nog beroepen op dat rapport, het geeft de bewoners niet het gevoel dat de verhuurder hun belangen werkelijk hoog heeft zitten. Een woordvoerder van de Huurcommissie heeft onze ombudsman beloofd dat het dossier van toen wordt teruggezocht en nog eens bekeken zal worden. De organisatie heeft geleerd van eerdere fouten en is zich aan het vernieuwen.

Weer in gesprek

Zoals vaker in woningen met vocht en schimmel klagen ook hier meerdere bewoners over gezondheidsproblemen als hoesten en niezen, hoofdpijn, vermoeidheid en slecht slapen. Sommigen worden zwetend wakker en wijten dat aan gebrekkige of zelfs afwezige ventilatie. Op meerdere plaatsen in de huizen doet zich schimmel voor, al jaren. Meldingen doen lijkt weinig te helpen. Dat is geen nieuw beeld, al in 2019 werd geconstateerd door de Huurcommissie dat klachten van bewoners slecht of niet werden opgepakt en afgehandeld. Toch is er inmiddels kans op verbetering. Lang verliep de communicatie tussen de betreffende bewoners en Stadlander op z’n zachts gezegd stroef. Onlangs heeft er echter, op initiatief van de ombudsman van Streekomroep ZuidWest, een goed gesprek plaatsgevonden.

Drie huurders en drie mensen van Stadlander hebben bijeen gezeten en alle klachten zijn daar uitgebreid besproken. Het krijgt ook een vervolg: de organisatie heeft toegezegd met deze mensen opnieuw in gesprek te gaan en -waar nodig- ook zelf poolshoogte te komen nemen. In plaats van afgaan op externe partijen of rapporten wil de wooncorporatie zélf komen kijken naar wat er volgens de huurders mis is. Hopelijk groeit hiermee het onderling begrip en levert het ook serieuze, toekomstbestendige oplossingen op. We blijven het vanzelfsprekend volgen, er is volop contact met de bewoners én met Stadlander.

Heb jij ook een onderwerp voor onze ombudsman? Mail dan naar: [email protected]

Lees ook: Van der Kallen over de Augustapolder: ‘Je moet hier niet willen bouwen’