Putte

Eigenaar Cleton-terrein begrijpt weerstand niet: ‘Die extra bouwlaag is nódig’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Frank Lemans, is eigenaar van het voormalige Cleton-terrein aan de Antwerpsestraat in Hoogerheide. Hij wil van de Woensdrechtse raad groen licht voor de bouw van achttien appartementen en vier levensloopbestendige woningen. Vanuit de buurt is forse weerstand tegen de hoge bouwmassa. “Maar die extra bouwlaag is nodig om het haalbaar te maken”, zegt hij in een geëmotioneerd betoog in de Opinieraad.

Al vanaf het begin heeft Lemans moeite gedaan om draagvlak te vinden voor zijn plannen: de transformatie van een verouderde bedrijfshal naar een modern wooncomplex. “We hebben met alle omwonden afzonderlijk een gesprek gehad”, aldus de ontwikkelaar. Door de toenmalige coronaperiode waren geen groepsbijeenkomsten mogelijk.

Bezwaren meegenomen

Vooral van de bewoners van de Groenling kwam weerstand. Maar die zou Lemans ter harte hebben genomen. “Met alle opmerkingen en wensen van de buurt zijn we aan de slag gegaan. Zo hebben we een 3D-impressie van de nieuwbouw gestuurd.” Vervolgens is het plan door de gemeente als voorontwerp gepubliceerd – maar de communicatie bleef volgens Lemans achter. “De nieuwe wethouder heeft een ongemakkelijke positie ingenomen”, merkt hij op.

Financiële eisen

Lemans is bereid nogmaals met de buurt in gesprek te gaan. “Als het kan  morgen”, zegt hij op vragen van raadslid René Adriaansen (ABZ) en John Mathijssen (AKT). De initiatiefnemer wil vooral de bezorgdheid van de omwonenden wegnemen. “Maar ik ga niet in op financiële eisen met geheimhoudingsplicht”, zegt hij richting de publieke tribune – die gevuld is met omwonenden. “We hebben wóningen nodig. Dat is een maatschappelijk probleem. Er zal gebouwd moeten worden, zodat onze kinderen ook een toekomst hebben.”

Welstandcommissie

Ook bouwondernemer Mark van den Berg spreekt in tijdens de Opinieraad. Hij zegt dat de bouwplannen door de gemeentelijke Welstandscommissie zijn goedgekeurd, mét een akkoord voor ophoging van de bouwhoogte naar 13 meter. De plannen zouden vertraging hebben opgelopen door Corona en door de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Oordelen op merites

Van den Berg wil niet dat bezwaarmakers hun wil opdringen. “Oordeel het bouwplan op z’n merites”, roept hij de raad op. De weerstand tegen de bouwmassa noemt hij ‘onbegrijpelijk’: “Dat is minder dan wat er nu staat.” En als er geen woningbouw komt, behoudt het terrein de bedrijfsbestemming. Daar is de buurt zéker niet bij gebaat, stelt hij.