Hoogerheide

Einde verhaal voor veestal Hoogerheide: reddingsactie VVD komt te laat

De inmiddels gesloopte veestal in 2010, nog vóór de renovatie.

Han Verbeem Han Verbeem

VVD-fractieleider Manus Bolders had een motie klaarliggen om een voormalige veestal aan de Buitendreef in Hoogerheide van de ondergang te redden. De raadsopdracht stond geagendeerd voor de begrotingsraad van 12 november, maar van uiteindelijk indienen is het niet meer gekomen: de schuur was inmiddels al gesloopt. De reddingsactie kwam nét te laat.

Door: Han Verbeem

Halverwege de jaren zestig liet de toenmalige eigenaar J. van Aert uit Huijbergen de veestal bouwen en kreeg daarvoor van de gemeente Woensdrecht ook de benodigde bouwvergunning. Bij een bestemmingsplanwijziging in 1987 kwam het bouwblok te vervallen en bleek de stal in juridische zin niet meer te bestaan. Ook het adresnummer 47 komt momenteel niet meer voor in de gemeentelijke administatie. Het bouwwerk werd echter wél ruim dertig jaar gedoogd.

Nieuwbouw

Al jarenlang voerde de familie Luijkx, inmiddels eigenaar, een ambtelijke strijd om de voormalige stal alsnog gelegaliseerd te krijgen. Maar de gemeente gaf nul op het rekest. Sterker nog: inmiddels waren de asbest dakplaten vervangen en de verwaarloosde bouwwerk werd gemoderniseerd. Houten dakspanten werden vervangen door stalen balken. Daarmee was feitelijk sprake van nieuwbouw, zo oordeelde de gemeente, en het gebouw diende gesloopt te worden. Ook een commissie van beroep gaf de gemeente gelijk.

Dwangsom

Tijdens de opinieraad van 27 oktober kwam hovenier Jos Luijkx als inspreker de raad om hulp vragen. Wethouder Hans de Waal bleef bij het standpunt – slopen vóór eind november of een last onder dwangsom van 45.000 euro bij overtreding. Ook het gegeven dat Jos een nieuw bedrijf heeft en de stal daarvoor als opslagruimte wil gebruiken, werd door het college niet als argument geaccepteerd. Eérst slopen, dan vergunning aanvragen voor een nieuwe bedrijfsruimte. Zo werken de regels, aldus De Waal.

Alsnog legaliseren

Voor VVD-voorman Manus Bolders was dit de wereld op z’n kop. Hij kondigde tijdens de opinieraad een motie aan om de stal van de sloop te redden; waarbij het college in overleg met betrokkenen, de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen en de provincie dient na te gaan of vestiging van een hoveniersbedrijf mét behoud de bestaande gebouwen tot de mogelijkheden behoort. Ook het aangrenzende restant van een oorlogsbunker zou daarin opgenomen worden. Mocht dit mogelijk zijn, dan zou vervolgens een bestemmingsplanprocedure opgestart kunnen worden. Gedurende deze onderzoeksperiode wilde de VVD de dwangsombepaling in de ijskast laten zetten. Maar VVD’er Bolders zag zich donderdagavond echter ingehaald door de realiteit. Hij wilde aanvankelijk nog een reactie van de wethouder op de gang van zaken, maar besloot uiteindelijk zijn motie van de agenda te halen.