Roosendaal

Er komt toch een onderzoek naar beschermde dorps- en stadsgezichten

De Markt in Wouw in de zomer

Eén van de dorpsgezichten die kans maken op bescherming: de Markt in Wouw

Kitty Joachems Kitty Joachems

Eerder dit jaar vroeg Eric de Regt aan het college of een aantal gebieden in de gemeente Roosendaal in aanmerking kunnen komen voor de status beschermd dorps- of stadsgezicht. Daarop liet de gemeente weten dat belangrijke panden al genoeg beschermd zijn door ze te laten vallen onder ‘Waardecultuurhistorie’. Een onderzoek naar beschermde dorps- of stadsgezichten leek daarmee van de baan.

Voor De Regt was dit antwoord aanleiding om verder onderzoek te doen. Met als resultaat een motie. Daarin verzoekt hij het college om voor zeven plaatsen in de gemeente te onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de status beschermd dorps- of stadsgezicht. Het gaat om 5 gebieden uit de stad en 2 gebieden uit de dorpen. Voor de stad staan de Parklaan, delen van de wijk Kalsdonk, het parochiecentrum Burgerhout, het historisch lint van Molenstraat, Raadhuisstraat en Markt en het gebied Badhuisstraat, Boulevard Antverpia en een gedeelte van de Hulsdonksestraat op de lijst. Voor de dorpen de Markt in Wouw, samen met de Roosendaalsestraat en de Bergsestraat. En ook de kern van Wouwse Plantage staat op de lijst.

Trots op Roosendaal

Al voordat de motie werd besproken in de commissievergadering wist De Regt dat hij kon rekenen op de steun van alle fracties. Tijdens die bewuste avond op 12 mei spraken diverse partijen hun complimenten uit voor deze motie. Kees Verstraten (VVD) sprak van een “uitstekend initiatief”. Sebastiaan Hamans (CDA) merkte op dat zijn partij dit mooie initiatief van harte steunt. Yvonne de Beer (Roosendaalse Lijst) zei dat ze niet alleen namens haar fractie maar ook op persoonlijke titel blij is met deze motie. “Ik ben trots op Roosendaal en de ondertekening van deze motie door alle fracties laat zien dat dat inmiddels geldt voor de hele raad”, stelde ze.

Inwoners betrekken

Gisteravond werd de motie tijdens de raadsvergadering dan ook unaniem aangenomen. De gemeente is nu aan zet. Zij zullen eerdergenoemde gebieden onderzoeken en beoordelen of ze de beschermde status kunnen krijgen. De motie geeft de gemeente ook opdracht om de inwoners uit de gebieden daarbij te betrekken. De uitkomsten laten nog even op zich wachten. De raad zal hierover volgend jaar vóór de zomer worden geïnformeerd.

Wouwse Dorpsraad

De Regt ontving niet alleen steun van alle fracties. Ook de Wouwse Dorpsraad heeft in een schrijven positief gereageerd op de motie. “Ik ben blij met al die positieve berichten. Dit geeft aan hoezeer we met zijn allen begaan zijn met onze stad en dorpen. Het voelt goed om voor dit onderwerp zo’n groot draagvlak te hebben.”

Lees ook: Gemeente Roosendaal: beschermd dorps- of stadsgezicht niet per se nodig Lees ook: Eric de Regt: “Er is al teveel moois gesloopt in de gemeente Roosendaal. Dat moet stoppen”