Wouw

Eric de Regt wil eregalerij voor oud-burgemeesters gemeente Wouw

Maarten Elst Maarten Elst

Als het aan Wouwenaar Eric de Regt ligt, komt er op termijn een eregalerij voor alle oud-burgemeesters van de gemeente Wouw. De gemeente, die bij de landelijke gemeentelijke herindeling opging in de gemeente Roosendaal, heeft sinds 1810 zestien burgemeesters gekend. Op de achtergrond is de Wouwenaar bezig met het voorbereiden van zijn eerbetoon. Voor de eregalerij is De Regt nog op zoek naar een geschikte locatie binnen de voormalige gemeente Wouw. Ook kan de galerij volgens hem op termijn worden uitgebreid met afbeeldingen van toen.

Johannes Baptiste Adan, Willem Juten, Paul Wagtmans. Het is slechts een greep uit de zestien burgemeesters die Wouw heeft gekend. Om hun bijdrage aan de voormalige gemeente niet te laten vergeten, komt Wouwenaar 24 jaar later met een plan.

Portretten

Op de achtergrond is Eric de Regt al volop bezig met zijn plan. Inmiddels heeft hij contact gelegd met het West-Brabants archief om informatie in te winnen over de zestien burgemeesters die Wouw heeft gekend. “De voormalige gemeente Wouw bestond uit de kerkdorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten. Veel dorpelingen waren destijds niet blij met het opheffen van hun gemeente en staken dat niet onder stoelen of banken”, weet De Regt.

De Regt heeft zijn idee al concreet op papier staan, maar zoekt voor zijn vervolg nog enkele cruciale punten. Van iedere burgemeester wil hij een portret met een compacte biografie inlijsten. Samen met de plaatselijke historicus René Hermans en het West-Brabants archief is De Regt nu op zoek naar een geschikte locatie binnen de voormalige gemeente. “De Lambertuskerk, Geerhoek of een locatie in Wouwse Plantage, Heerle of Moerstraten. We hebben nog geen definitieve plek gevonden. We zoeken een geschikte plek die bij dit initiatief passen. Wel willen we het liefst ergens binnen de eregalerij plaatsen.”

Ook Van Midden enthousiast

De Regt, tevens politicus in de gemeente Roosendaal, legde zijn voorstel zonder verdere bijbedoelingen voor aan het college. Burgemeester Han van Midden reageerde al enthousiast op het idee. “Van Midden stelde voor om ook de burgemeesters van na 1997 mee te nemen. Maar laten we beginnen met het verzamelen van de gegevens van de burgemeesters van Wouw. De collectie kan later altijd nog uitgebreid worden”, aldus De Regt.