Bergen op Zoom

Fusie Gebouw-T en De Maagd in zicht met nieuwe Stichting Podiumkunsten BoZ

Han Verbeem Han Verbeem

De kogel lijkt door de spreekwoordelijke kerk: schouwburg De Maagd en poppodium Gebouw-T gaan per 1 januari zeer waarschijnlijk verder als Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom. Althans, als het aan het Bergse college van B&W ligt want de gemeenteraad moet volgende maand nog wel instemmen met deze fusie. Wethouder Letty Demmers heeft daar echter het volste vertrouwen in: er ligt “een gedegen bedrijfsplan” op tafel.

De samenvoeging is onderdeel van de ontvlechting van het voormalige Cultuurbedrijf. Daartoe behoorden De Maagd, het CKB en het Markiezenhof. De Bergse gemeenteraad heeft eerder bepaald dat op de bedrijfsvoering van deze drie cultuuronderdelen in totaal 1,9 miljoen bespaard moet worden. Daarvan komt 9 ton ten laste van het museum. Het CKB en De Maagd staan elk voor een half miljoen aan de lat.

Podiumkunsten behouden

Met de fusie van De Maagd en Gebouw-T is een besparing van 573.000 euro gemoeid, ruim bóven de opdracht van de gemeenteraad – benadrukt wethouder Demmers. Ze is blij dat het met deze reorganisatie lukt om het podiumaanbod in stand te houden. De nieuw te vormen stichting staat op afstand van de gemeente, die voortaan jaarlijks een subsidiebedrag aan de podiuminstantie toekent. Voor 2023 is dat 1,9 miljoen, aldus Demmers. “Het doel is om in samenwerking tussen inwoners, onderwijs, bedrijfsleven en overheid te komen tot een duurzame podiumkunstorganisatie met meer impact voor de samenleving”, zegt de lokale bewindsvrouwe. De stichting werkt nauw samen met Curio, TAIT, Siemens en Mendix. Zowel de panden van schouwburg De Maagd aan de Grote Markt als van Gebouw-T aan het Wilhelminaveld blijven eigendom van de gemeente.