Hoogerheide

Geen coronacompensatie voor scouting Hoogerheide

Foto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Zoals het er naar uitziet, hoeft de scouting Hoogerheide niet te rekenen op een financiële bijdrage uit het gemeentelijke coronacompensatiefonds. Woensdrecht heeft 542.000 euro van het Rijk ontvangen om coronasteun aan verenigingen te geven, maar het college van B&W geeft alleen geld aan clubs die dreigen om te vallen. En dat is bij de scoutinggroep niet het geval, aldus wethouder Lars van der Beek.

Door: Han Verbeem

Tijdens de Opinieraad Samenleving kwam scoutingbestuurslid Robert Roskam de commissieleden tekst en uitleg geven. De scouts hebben behoorlijke financiële tegenvallers te verwerken door de coronacrisis, aldus Roskam. Zo vallen de inkomsten weg uit verhuur van ruimten en voorzieningen aan andere scoutingorganisaties in de regio. Deze strop loopt in de duizenden euro’s. Een acuut financieel gevaar is er echter nog niet, aldus Roskam, omdat de vereniging de afgelopen jaren een zuinig beleid heeft gevoerd en over reserves beschikt. “We hebben een penningmeester die bovenop het spaarvarken zit.”

Regels

Wethouder Van der Beek gaf echter aan weinig te kunnen doen voor de scouts uit Hoogerheide. “De gemeenteraad heeft regels vastgesteld voor wie wel en geen compensatie krijgt. Daar hebben we ons als college aan te houden.”

Motie D66

Een meerderheid van de raadspartijen leek het dinsdagavond met de uitleg van de wethouder eens te zijn, alleen de fractie van D66 vindt dat het college ruimhartiger met de jonge scouts moet omgaan. Raadslid Jeroen van der Ha bereidt daarom een motie voor, die hij indient tijdens de raadsvergadering van 12 november, om scoutingroep Hoogerheide alsnog financieel tegemoet te komen.