Roosendaal

Gemeente al bezig met onderzoek kruising Burgemeester Schneiderlaan-Gezellelaan

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal, de politie en de afdeling Roosendaal van Veilig Verkeer Nederland doen al onderzoek naar de kruising Burgemeester Schneiderlaan – Gezellelaan in Roosendaal. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP. De VLP maakt zich al lange tijd zorgen om de verkeersveiligheid op het kruispunt.

Er gebeuren veel ongelukken en bijna-ongelukken op de kruising van de Burgemeester Schneiderlaan en de Gezellelaan in Roosendaal. Op 10 juni is er zelfs een fietser overleden, nadat hij op die plek was geschept door een auto. De VLP wilde daarom dat de gemeente een verkeerstechnisch onderzoek zou doen.

Onderzoek van gemeente, politie en VVN

Nu blijkt dat de gemeente daar al een tijdje mee bezig is. “Samen met politie en VVN afdeling Roosendaal zijn wij al enige weken bezig met een onderzoek,” schrijven burgemeester en wethouders aan de VLP. Er zijn metingen en observaties. En ze denken ook al na over maatregelen. “Als proef zal de rechtsaf-strook (richting de Gezellelaan) tijdelijk worden dichtgezet, waarbij de rechtsaf-beweging wel mogelijk blijft.”

De VLP had ook vragen over het maaibeheer van de gemeente Roosendaal. De partij wilde weten of de verkeersveiligheid hierdoor in gevaar komt. Want volgens de partij maait de gemeente later in het jaar, omdat het beter is voor de natuur. Maar ook dat ontkent de gemeente. “We zijn niet later gaan maaien. De eerste maaironde wordt al jaren uitgevoerd in de periode 1 juni-l6 juli,” antwoorden burgemeester en wethouders.

Zichthoeken worden al extra gemaaid

Ze benadrukken dat de gemeente extra maait als het nodig is. “Alle kruisingen/oversteken/bermkanten (zichthoeken) worden gecontroleerd en waar nodig wordt er gemaaid. Dat doen we al jaren; op eigen inzicht en als we meldingen ontvangen. Alle zichthoeken zijn minimaal één keer extra gemaaid.” De gemeente besteedt dit werk daarom ook niet uit. Juist vanwege de veiligheid doet ze dit onderhoud zelf.

Burgemeester en wethouders wijzen er verder nog op dat verkeersdeelnemers altijd zelf moeten blijven opletten. “De zichtlocaties worden gemaaid indien dat nodig is. Doch is het ook aan alle verkeersdeelnemers rekening te houden met de inrichting van de Openbare ruimte.”

Kruising is in 2017 nog aangepakt

De gemeente was ook al bezig de Burgemeester Schneiderlaan in de volle lengte aan te pakken. Maar volgens de VLP stelt de gemeente die reconstructie steeds uit. Dat klopt niet, zeggen burgemeester en wethouders. “Dit deel van de Burgemeester Schneiderlaan, inclusief de kruising, is in 2017 aangepakt.” Het uitgestelde werk gaat over een ander stuk van de weg. Daar moet de gemeente nog een visie voor opstellen. Die reconstructie staat op de planning voor 2026.

Lees ook: Zorgen over verkeersveiligheid Burgemeester Schneiderlaan Lees ook: Aangereden fietser uit Roosendaal in ziekenhuis overleden Lees ook: VLP wil snelheid beperken op Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal Lees ook: Fietsster aangereden op oversteekplaats in Roosendaal Lees ook: Fietsster gewond bij aanrijding in Roosendaal Lees ook: Schrik is groot bij ongeval Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal