Halderberge

Gemeente Halderberge pakt kamergewijze verhuur aan met Taskforce

Rijtjeshuizen in Nederland

Foto: Shutterstock

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Kleine kamertjes, hoge huurprijzen en met teveel mensen in één huis leven: de gemeente Halderberge wil kamergewijze verhuur tegengaan. Daarom heeft de gemeente Taskforce Kamergewijze Verhuur opgericht. Sinds oktober 2023 controleert dit team panden waar bijvoorbeeld arbeidsmigranten gehuisvest zijn. In totaal heeft de gemeente 126 adressen in beeld waar kamergewijze verhuur plaats zou vinden.

Het doel van deze controles/Taskforce: de verhuur van te kleine en te dure kamertjes die door arbeidsmigranten worden gehuurd vinden. “Dit levert namelijk onveilige situaties op, die ook voor overlast voor de omgeving zorgen”, verklaart burgemeester Bernd Roks. “En soms ook schrijnende toestanden. Ook arbeidsmigranten moeten humaan gehuisvest worden.”

Er zijn sinds oktober tien controles uitgevoerd. Daarbij zijn 34 panden gecontroleerd. Bij elf panden bleek dat de situatie niet voldeed aan de regelgeving voor kamergewijze verhuur. De eigenaren van deze panden krijgen nog de kans om de situatie te herstellen, maar als dat niet gebeurt dan wordt er een dwangsom opgelegd. Dat laatste is al bij twee panden gebeurd. Bij twintig adressen was er geen probleem, of is de illegale situatie na het versturen van een brief beëindigd. En twee pandeigenaren hebben een verzoek tot legalisatie van de situatie ingediend. Voor één pand moet gecontroleerd worden of de situatie voldoet aan de vergunning die is verleend.

Sommige panden worden dus meerdere keren bezocht. In Oud Gastel zijn acht panden gecontroleerd, in Hoeven twaalf, in Stampersgat één en in Oudenbosch dertien. Er zijn nog geen panden in Bosschenhoofd gecontroleerd, maar het is wel de bedoeling om in alle kernen controles uit te voeren.