Wouw

Gemeente: Molensingel in Wouw is ontsluitingsweg en moet verkeer vlot af kunnen voeren

de Molensingel in Wouw

De Molensingel in Wouw

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal is niet van plan extra verkeerremmende maatregelen aan te leggen in de Molensingel in Wouw. Want de Molensingel is een ontsluitingsweg voor Wouw. En het verkeer moet daar dus soepel doorheen kunnen. Er komt dan ook geen extra rotonde. Wel gaat de gemeente onderzoeken of de oversteekplaats bij de Kloosterstraat beter zichtbaar gemaakt kan worden. Zodat het verkeer eerder stopt voor overstekende voetgangers.

De Molensingel in Wouw doet precies wat ie moet doen: het drukke verkeer zo soepel mogelijk door het dorp heenleiden. “Wij zijn bekend met het feit dat de Molensingel een van de drukste wegen is in Wouw. Dat is gezien de ligging en de functie van deze weg destijds bij de aanleg ook zo bedoeld.” Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP. De partij maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid op de Molensingel.

Er zijn al verkeersremmende maatregelen

De gemeente geeft aan dat de weg veilig is ingericht. Je mag er maar 50 kilometer per uur en de fietspaden liggen vrij van de rijbanen. Ook zijn er op sommige plekken al snelheidsremmende maatregelen, zoals plateau’s (verhogingen in de weg), een rotonde en voetgangersoversteekplaatsen. En bij de oversteekplaats bij de Kloosterstraat staan tegenwoordig oranje palen, rood-witte hekjes en opvallende borden.

Er zijn in zes jaar tijd ook maar twee ongelukken gebeurd op de Molensingel, legt de gemeente uit. En uit snelheidsmetingen blijkt dat 85 procent van de automobilisten er hooguit 59 kilometer per uur rijdt. “Dat is gezien de plek van de meting midden op een recht wegvak een positief resultaat,” aldus burgemeester en wethouders.

Geen 30 kilometerweg

De VLP vindt dat de gemeente Roosendaal te makkelijk heenstapt over de snelheid op de Molensingel in Wouw. Het lijkt hen beter er een 30 kilometerweg van te maken. Maar volgens de gemeente kan dat niet, omdat het een ontsluitingsweg is. “De klachten over de snelheid negeert men. Des te vreemder dat er wel een smiley is geplaatst om bestuurders te wijzen op hun snelheid,” concludeert raadslid Eric de Regt. “De snelheid blijft dus 50 en gaat niet terug naar 30.”

De VLP wilde ook graag een minirotonde op de kruising Kloosterstraat-Molensingel-Kromveld in Wouw. Maar ook dat ziet de gemeente niet zitten, omdat het niet past bij de functie van de Molensingel als ontsluitingsweg. De Regt is daar niet tevreden mee. Vooral niet, omdat de gemeente verwacht dat er de komende jaren 300 auto’s per dag extra door de Molensingel zullen rijden. Dat komt door de bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis.

Wel onderzoek naar oversteekplaats Kloosterstraat

De gemeente geeft aan dat de Molensingel het extra verkeer gewoon aan kan. “Wij verwachten een toename van ongeveer 300 voertuigen ten opzichte van de huidige situatie. De Molensingel beschikt over voldoende capaciteit om dit verkeer te kunnen verwerken. Extra voorzieningen zijn wat ons betreft dan niet nodig.” Maar De Regt wijst naar het drukke kruispunt en de twee basisscholen aan de Molensingel met veel overstekende kinderen. “Ondanks dat vindt men de aanleg van bijvoorbeeld een veilige minirotonde niet nodig,” reageert hij met onbegrip.

De gemeente gaat nog wel kijken hoe ze de veiligheid kan verbeteren bij de oversteekplaats van de Kloosterstraat naar het Kromveld. De VLP had er op gewezen dat schoolgaande kinderen hier vaak oversteken. En omwonenden en gebruikers noemen de oversteekplaats gevaarlijk. “De inrichting voldoet aan de eisen, er zijn echter nog altijd automobilisten die niet stoppen voor overstekende voetgangers,” antwoorden burgemeester en wethouders. “Wij willen onderzoeken of en zo ja hoe het gedrag van de automobilist bij deze zebrapaden verbeterd kan worden.”

Lees ook: VLP maakt zich zorgen om Molensingel in Wouw: “Soms net een racebaan”