Roosendaal

Roosendaal gooit formatie op de schop: ‘vernieuwend en verfrissend’

© Shutterstock

Kitty Joachems Kitty Joachems

De elf partijen die in Roosendaal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn eruit. Besloten is dat Heleen van Rijnbach-de Groot en Paul de Beer als onafhankelijk informateurs de eerste onderhandelingen voeren. Die onderhandelingen moeten leiden tot een nieuw bestuursakkoord en een nieuw te vormen college. De Beer spreekt van een mooi proces met steun van alle politieke partijen.

In 2014 en in 2018 was er nog een interne informateur. De Roosendaalse Lijst was bij beide verkiezingen de grootste partij. Zij droegen zelf een interne informateur aan. Dat er nu gewerkt wordt met twee informateurs noemt de gemeente in een persbericht verfrissend en vernieuwend.

Heleen van Rijnbach

Heleen van Rijnbach (71) was van 2008 tot 2017 burgemeester van Etten-Leur. Van 2019 tot 2020 fungeerde de CDA-politica als waarnemend burgemeester van Halderberge. Ze werkt nu als directeur rekenkamer voor de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giesendam en Sliedrecht.

Paul de Beer

Paul de Beer (43) was van 2010 tot 2015 fractievoorzitter van D66 Breda. In 2015 werd hij wethouder in die gemeente. Vorig najaar stopte hij als wethouder. Sindsdien werkt hij als manager Programma Zuidwestelijke Delta. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het Cultuurcluster Roosendaal waar ook theater De Kring en het Tongerlohuys onderdeel van uitmaken.

Openbare bijeenkomst

Na de verkiezingen onderzoeken de informateurs met de partijen wie er samen een voorkeurscoalitie willen vormen. Die informatiefase begint op 21 maart met een openbare bijeenkomst. Op die avond reageren lijsttrekkers op de verkiezingsuitslag. Ze leggen uit wat deze uitslag voor hen betekent. Aan het eind van de avond lichten Van Rijnbach en De Beer toe hoe zij als duo het informatieproces aanpakken. De avond is toegankelijk voor alle inwoners van Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via [email protected]

Voorkeurscoalitie

Na 21 maart gaan de informateurs in gesprek met de partijen. Aan het eind van de opdracht van Van Rijnbach en De Beer is er een voorkeurscoalitie met een aantal partijen. Dat is ook het moment waarop de vervolgonderhandelingen plaatsvinden. Daarna start de formatiefase. Wie dat proces gaan begeleiden is een zaak van de partijen die straks de voorkeurscoalitie vormen.

Op 19 mei nieuw college en nieuw bestuursakkoord

Aan het eind van het formatieproces wordt een nieuw college en een nieuw bestuursakkoord gepresenteerd. Als alles volgens plan verloopt worden de nieuwe wethouders tijdens de raadsvergadering van 19 mei geïnstalleerd. Of die datum ook daadwerkelijk haalbaar is, is afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.