Bergen op Zoom

Gemeente opnieuw met buurt om de tafel over Bolwerk-beweegroute Bergen op Zoom

De bewoners van het Bolwerk willen geen beweegtoestellen voor jongeren voor de deur. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom gaat opnieuw met omwonenden van het Bolwerk en de Rijtuigweg om de tafel, over de plaats van de nieuwe beweegroute van in totaal 28 sporttoestellen. Na protesten van zo’n vijftig Bolwerkbewoners is het Bergse college bereid alternatieve locaties te onderzoeken. Begin februari volgt daarover een buurtbijeenkomst, de bewoners worden nog nader geïnformeerd – zo laat wethouder Joey van Aken weten.

Het Bergse college heeft gevorderde plannen om op het middenpark een serie van 28 beweegtoestellen te plaatsen, die vooral bedoeld zijn om de schoolgaande jeugd fit te houden. Langs de route liggen twee scholengemeenschappen: MollerJuvenaar en ‘t Rijks. De plannen stuiten echter op grote bezwaren bij een deel van de buurt, zo bleek ook afgelopen donderdag tijdens een beeldvormingsvergadering van de Bergse gemeenteraad. De route zou volgens een bewonerswoordvoerder het monumentale parkkarakter van de straat aantasten, bovendien verwachten de omwonenden overlast in de avonduren en tijdens de weekends. De buurt zou bovendien onvoldoende zijn betrokken bij de totstandkoming van de beweegroute.

Draagvlak

Inmiddels heeft het Bergse college besloten een extra informatieavond te houden voor de omwonenden van de Rijtuigweg en het Bolwerk. Het college vindt bewegen van belang, aldus wethouder Van Aken. De activiteiten die door de FIT-fabriek worden georganiseerd zijn daar volgens hem een goed voorbeeld van. Het college benadrukt echter dat er wél voldoende draagvlak bij de buurt moet zijn, voor de nieuwe route.