Hoogerheide

Gemeente organiseert themabijeenkomst over Zonneparken

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Om informatie te verzamelen voor een op te stellen Zonneparkenbeleid in Woensdrecht, organiseert de gemeente een openbare themabijeenkomst over dit onderwerp.

De gemeente Woensdrecht werkt al langer met inwoners, bedrijven en organisaties aan het duurzaam maken van de gemeente. Er is een Duurzaamheidsvisie 2017-2035 en een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 vastgesteld.

Hernieuwbare bronnen

Woensdrecht wil in 2035 alleen nog energie uit hernieuwbare bronnen en daarmee onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen die maar beperkt beschikbaar zijn. Door energie waar mogelijk lokaal op te wekken, willen we onafhankelijk zijn van invloeden van buitenaf en worden de kosten van levensonderhoud voor de inwoners verlaagd. Dit wil de gemeente bereiken door enerzijds energieverbruik terug te dringen en anderzijds energie duurzaam op te wekken.

Energietransitie

Het plan om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen heet ‘energietransitie’. Grofweg zijn er drie keuzes: windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Tijdens de themabijeenkomst worden deze mogelijkheden besproken en wordt er specifiek ingegaan op het realiseren van zonneparken of –weides.

In de zomer van 2019 moet het Zonneparkenbeleid worden vastgesteld door de gemeenteraad. De themabijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 februari en begint om 19.00 uur.