Roosendaal

Gemeente Roosendaal grijpt in bij Passerelle: meer controle en toezicht

De Passerelle in Roosendaal © Archief/ZuidWest Update

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Zwerfafval, vandalisme en defecte liften. De Passarelle, de brug over het spoor bij het station in Roosendaal, staat erom bekend niet de mooiste en veiligste plek van de stad te zijn. Het college van burgemeester en wethouders erkent het probleem en gaat maatregelen nemen.

In december 2021 gaf de gemeenteraad het college opdracht een onderzoek te doen naar de aanpak van het gebied. Omdat dat alweer even geleden is, besloten Menno Nefs (VVD), Alex Raggers (VLP) en Sebastiaan Hamans (CDA) een aantal weken geleden raadsvragen over de brug te stellen. Inmiddels is er antwoord op deze vragen. Ook het college geeft toe dat er wat moet veranderen bij en rondom de brug.

In de reactie op de vragen is te lezen dat “de huidige staat extra aandacht en meer inzet vraagt”. Het college geeft toe dat er vaak vandalisme is. Ook het oplossen van storingen bij de liften loopt vertraging op. Dit komt doordat spullen slecht worden geleverd.

Maatregelen

“De lift aan de zijde Stationsstraat heeft in korte tijd meerdere storingen gehad. Het oplossen hiervan duurde vaak lang, door de lange levertijd van onderdelen. Maar dit zal opgelost worden”, schrijft het college. Door het vandalisme tegen te gaan zal het aantal storingen en overlast uiteindelijk afnemen.

De buitendienst van de gemeente gaat iedere werkdag zwerfafval prikken. Ook worden de liften en de brug dagelijks gecontroleerd. Kleine schades worden dan direct hersteld, en graffiti verwijderd. Er komt ook controle op de verlichting op en rond de Passerelle. Daarnaast komt er meer handhaving. “Maar deze acties leggen beslag op de capaciteit van de boa’s, die niet elders of anders kan worden ingezet.” Gunstig voor de Passerelle dus, maar misschien minder gunstig voor andere plekken waar handhaving nodig is.

Onderzoek

Een student van de Hogeschool Inholland Rotterdam onderzocht vorig jaar welke maatregelen de gemeente kan nemen. Uit dat onderzoek kwamen drie mogelijkheden. Preventieve maatregelen, zoals gekleurde afvalbakken en een milieuvriendelijk toilet. Of het installeren van een alarmsysteem in de liften, en het installeren van fietsliften bij de trappen van de brug. Geen van deze opties is uitgevoerd. “Uit kostenoverwegingen”, aldus het college.

Fraai stukje

Toch vindt het college de Passerelle een “fraai stukje Roosendaal”, omdat de brug toegang geeft tot bijvoorbeeld het RBC-stadion, het Urban Sportspark en de Stadsoevers. “Het is te gemakkelijk om alle bestaande problemen in de omgeving aan de Passerelle toe te schrijven.”

Lees ook: Passerelle over spoor blijft zorgenkindje: ‘Geen visitekaartje voor Roosendaal’