Bergen op Zoom

Gemeente wil 450.000 euro uit onderhoudspot voor opknappen bouwkoten

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom wil alsnog 450.000 euro uittrekken om drie bouwkoten op te knappen. Burgemeester en wethouders bespreken dit plan op donderdag 10 juni met de gemeenteraad van Bergen op Zoom. De drie bouwkoten aan de Calandweg en Stadsschuur werden in februari gesloten, omdat ze niet veilig genoeg meer waren. De gemeente wil er voor zorgen dat de loodsen weer goed genoeg zijn om er nog een jaar of drie in te kunnen werken. Het geld moet er komen door onderhoud op andere gebouwen te schrappen.

Als de bouwclubs van Bergen op Zoom niet snel genoeg geschikte ruimtes hebben om hun carnavalswagens te maken, komt de Vastenavendoptocht in gevaar. Dat is de waarschuwing die de verantwoordelijke wethouders Barry Jacobs en Patrick van der Velden meegeven aan de gemeenteraad. En niet alleen die van komend jaar. Ook de optocht van 2023 kan dan wel eens in het nauw komen. Daarom stellen ze voor om 450.000 euro vrij te maken om de onveilige bouwkoten op te knappen.

Niet genoeg bouwkoten = geen of minder optocht

De discussie over de Bergse bouwkoten loopt al jaren. Met plannen om alles te verhuizen naar nieuwbouw of misschien toch alles ter plekke te verbouwen, met flinke budgetten van 5.000.000 euro die toch weer vervielen vanwege bezuinigingen en met discussies over wie er nu precies verantwoordelijk is voor het onderhoud. Na technisch onderzoek bij alle bouwkoten, moesten er drie worden gesloten: niet veilig genoeg. Maar de bouw van de carnavalswagens moet binnenkort weer beginnen, anders zijn de bouwclubs niet op tijd klaar voor Vastenavend. Dus het lijkt alles of niets in Bergen op Zoom.

Tot nu toe waren er nog meerdere scenario’s mogelijk. Alles kon blijven zoals het was, de boel kon worden verbouwd of er kon op een nieuwe plek gebouwd worden. Maar dat stadium is volgens de gemeente voorbij. “De huidige staat van de gebouwen vraagt echter inmiddels acuut om actie. De staat van de gebouwen vroeg immers al voor 2016 dringend om verbetering,” zo schrijven de wethouders aan de gemeenteraad. “De panden zijn oud, het onderhoudsniveau is matig tot slecht en bouwclubs hebben zelf de nodige (onvergunde) voorzieningen getroffen in hun ‘bouwkot’.”

Maar net genoeg opknappen voor jaar of drie

De gemeente vindt het logisch dat de bouwclubs zelf de boel hebben verbouwd en dat is jarenlang door de vingers gezien. Maar dat de gemeente niet ingreep, kwam omdat er plannen waren voor nieuwe bouwkoten. “Echter door de gemeenteraad zijn herhaaldelijk besluiten genomen en vervolgens weer teruggedraaid,” aldus de wethouders. Maar de gemeente blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de bouwclubs. “Als eigenaar en verhuurder zijn wij verantwoordelijk voor het feit dat de gebouwen die wij verhuren in goede staat zijn (schoon, heel, veilig).”

De drie gesloten bouwkoten zijn niet officieel bestempeld als onveilig, maar moeten wel worden opgeknapt om onveilige situaties te voorkomen. “Het op orde brengen van de gebouwveiligheid voor een (overbruggings-)periode van 2 tot 3 jaar vraagt om o.a. het vervangen van roldeuren, gasheaters, afzuigventilators, hemelwaterafvoeren, sloten e.d. De uitwerking van de plannen beperkt zich slechts tot het op orde brengen van de minimale gebouwveiligheid van de gebouwen,” aldus Jacobs en Van der Velden.

Geen extra geld uitgeven

Maar ook voor een minimale veiligheid is zo’n 450.000 euro nodig. De wethouders willen hiervoor geen extra geld uitgeven. Want de gemeente Bergen op Zoom zit midden in een grote bezuinigingsronde en moet nog een enorme schuld weg werken. Daarom willen Jacobs en Van der Velden geld halen uit het meerjarenpotje voor onderhoud.

Er staat dit jaar onderhoud gepland voor het BVG-gebouw aan de Peter Vineloolaan voor 59.000 euro. Maar dat hoeft niet, omdat de gebruikers gaan verhuizen naar het stadskantoor. En de kans is groot dat het pand daarna verkocht wordt en dus geen onderhoud meer nodig heeft. Daarnaast kan er 390.000 euro gehaald worden uit het onderhoudspotje voor het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan. Daar is voor dit jaar ruim 584.000 euro voor gepland en voor volgend jaar nog eens ruim 2,1 miljoen.

Zelfs optocht van 2023 loopt gevaar

De gemeenteraad zal het plan op donderdag 10 juni bespreken. De wethouders Jacobs en Van der Velden sturen er op snel knopen door te hakken. “Het plan dat er ligt is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen en bevat alleen hetgeen wat hoogstnodig moet gebeuren.” Als de gemeenteraad kiest voor lange termijnoplossingen, dan zijn de gevolgen groot, menen de wethouders. “Dit heeft als gevolg dat de geplande investeringen alsnog gedaan moet worden (roldeuren etc. zijn ook in die scenario’s nodig) en de optocht van 2022 niet georganiseerd kan worden, waarbij zelfs de optocht van 2023 in gevaar komt. Dit heeft te maken met de benodigde besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van het werk.”

Lees ook: Drie Bergse bouwkoten om veiligheidsredenen voorlopig gesloten Lees ook: Extern onderzoek naar veiligheid Bergse bouwkoten is alleen extra uitstel Lees ook: Bergse bouwclubs vinden bezuiniging grote financiële vergissing