Roosendaal

Gemeente wil met kleine aanpassingen kruisingen bij Da Vinci en Norbertus Gertrudis veiliger maken

De kruising bij het Da Vinci College in Roosendaal (foto: Google Maps)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Spookrijden en zomaar de weg oversteken. Het gebeurt regelmatig rondom het Da Vinci College en het Norbertus Gertrudis Lyceum. Dat komt volgens de Roosendaalse Lijst doordat de wegen op die plekken niet goed zijn ingedeeld. En daar is de gemeente Roosendaal het mee eens. Daarom gaat de gemeente kijken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de verkeerssituaties veiliger te maken.

Ondanks dat de gemeente erkent dat de verkeerssituatie rondom de scholen onveilig is, heeft het nog niet geleid tot ‘onacceptabele situaties’. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een reactie op de eerder gestelde raadsvragen van de Roosendaalse Lijst. “Acuut ingrijpen is nog niet nodig geweest. We gaan onderzoeken of we met eenvoudige ingrepen de juiste routes kunnen afdwingen.”

Lees ook: Roosendaalse Lijst: kruisingen bij Da Vinci en Norbertus Gertrudis te gevaarlijk

Want bij de huidige routes gaat het nog wel eens mis. Leerlingen kiezen vaak de kortste weg, waardoor ze soms spookrijden of zonder te kijken oversteken. “Wij gaan kijken of we met signalering, zoals verkeersborden, de voorrangssituaties beter kunnen aangeven.” Van grote veranderingen, zoals het verbreden of aanpassen van oversteekplaatsen, is voorlopig nog geen sprake.

Gesprekken voeren

Nu dus nog geen grote veranderingen, maar de klachten worden wel meegenomen in de nieuwe verkeerssituaties rondom toekomstige nieuwbouw. De gemeente is namelijk al in gesprek met het Norbertus Gertrudis Lyceum over de toekomstige situatie met nieuwbouw. “Een veilige(re) route voor zowel scholieren te voet en met de fiets, als voor ouders die met de auto hun kind afzetten en ophalen, vinden we erg belangrijk.”

Naast gesprekken met de school, worden er gesprekken gevoerd met omwonenden en belanghebbenden van de omgeving. Dit in het kader van Rondje Roosendaal, dat in december start met de Proeftuin Brugstraat.

Lees ook: Opknappen Stationsplein in Roosendaal begint nog dit jaar