Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht gaat aan de slag met jeugd en volksgezondheid

Redactie Redactie

De gemeente Woensdrecht heeft met 22 verschillende activiteiten dit jaar een goede invulling gegeven aan de gestelde prioriteiten in het jeugd- en volksgezondheidsbeleid. Er zijn workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, preventieve en sportactiviteiten voor onder andere jongeren, ouders, opvoeders, mensen met een beperking, (jonge) mantelzorgers en 75-plussers.

Meerdere activiteiten worden wegen succes herhaald. Bijvoorbeeld de cursus valpreventie voor 55-plussers, waar veel behoefte voor is. Ook het tegengaan van vandalisme door middel van een trendy sportprogramma voor jongeren van 13 t/m 18 jaar wordt wegens goede resultaten ook in 2017 voortgezet. Andere initiatieven zijn nieuw en ontstaan uit een vraag vanuit de doelgroep. ”De jongerenwerker gaat bijvoorbeeld met jongeren uit de inloop aan de slag met vragen over sparen, een eigen woning, verzekeringen en administratie. Daar blijkt deze groep behoefte aan te hebben, dus er is samen met partners een programma opgezet”, vertelt verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek. Een ander nieuw initiatief zal ‘de gezonde sportkantine’ zijn. ”Samen met de sportverenigingen op de Brabantse Wal willen we kijken of er in kantines een gezonder aanbod van producten kan komen. Wilfred Genee is thuis in dit onderwerp. Hij toont sportverenigingen de mogelijkheden en geeft tips hoe zij gezondere alternatieven kunnen aanbieden zonder veel inkomsten te verliezen.” Er zal ook aandacht worden besteed aan dementie, mantelzorg en kinderen helpen om de scheiding van hun ouders te verwerken.

 

De activiteiten zijn samengesteld op basis van de prioriteiten die de raad eerder als speerpunt heeft benoemd. Preventie, veiligheid en het bereiken van de doelgroepen(ouders en jongeren) zijn belangrijke prioriteiten binnen het jeugdbeleid. Het college heeft goedkeuring gegeven voor 22 van de 25 ingediende voorstellen. Niet alle voorstellen kunnen uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget van €60.000,-.