Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht schaft hondenpenning af

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht schaft de hondenpenning af. Maar dat betekent niet dat hondenbezitters in de gemeente af zijn van de hondenbelasting.

De aanleiding voor het afschaffen van de hondenpenning is dat er een beter alternatief is in de vorm van een chip. Het is wettelijk verplicht om honden na 1 april 2013 van een registratie te voorzien door een chip in te brengen. Deze wettelijke plicht geldt voor honden geboren na 1 april 2013 en na deze datum geïmporteerde honden. Honden geboren voor 1 april 2013 kunnen vrijwillig gechipt worden.

Registratie

Belastingsamenwerking West-Brabant controleert of inwoners in de gemeente Woensdrecht één of meerdere honden bezitten. Hondenbezitters kunnen hun hond laten chippen bij de dierenarts of het asiel. Registratie van de hond gebeurt bij een databank. De blauwe hondenpenning hoeft niet terug ingeleverd te worden.