Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht verbetert afvalinzameling

Redactie Redactie

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft besloten over te gaan tot het verder verbeteren van de afvalinzameling. De eerste stap die hierin gezet wordt is het ondergronds brengen van de huidige milieuparkjes, inclusief een ondergrondse restafvalcontainer voor omwonenden die hun minicontainer hiervoor inleveren. Daarna zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de hoeveelheid huishoudelijk afval verder omlaag te brengen. 

 

De gemeente merkte nog steeds op dat veel afval in de verkeerde container terechtkwam. Meent ook wethouder van Agtmaal: ”Hoe minder restafval we produceren, hoe minder er hoeft te worden verbrand. Dit scheelt in de portemonnee en voor het milieu. We willen uit blijven gaan van het principe dat de vervuiler betaalt en dat mensen die hun afval goed scheiden beloond worden”.

Een van de mogelijkheden om de afvalstroom te verminderen is omgekeerd inzamelen. Hierbij worden de afvalstromen zoals gft, papier en kuststof vaker ingezameld dan het restafval, of het restafval moet zelf weggebracht worden naar een in de buurt liggende ondergrondse container. ”Om onze inwoners alvast te laten wennen aan het principe van omgekeerd inzamelen, zullen de tarieven voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container gelijk gehouden worden met de huidige tarieven. Alleen het bedrag voor het aanbieden van de restafvalcontainer zal stijgen”, aldus van Agtmaal. 

De gemeenteraad en het college van Woensdrecht hebben de ambitie om verdere stappen te zetten voor de verbetering van de afvalinzameling in Woensdrecht. Het streven is om de hoeveelheid afval te verminderen naar 100kg per persoon per jaar in 2020 en naar 30kg in 2025.