West-Brabant

Gemeenten laten grasmaaier maand staan, leidt tot zorgen verkeersveiligheid

Foto: Magic K - Pexels

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

“Een knalgroen, gemillimeterde gazon dat elke week wordt gemaaid, is funest voor de natuur en de biodiversiteit.” Stichting Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting sporen tuineigenaren, gemeenten en provincies daarom aan om grasveldjes, gazons en bermen vier weken lang niet te maaien. Over die laatste zijn de nodige zorgen.

West-Brabant startte vorig jaar met een aangepast maaibeleid. Het natuurinclusief beheren van sloten en bermen gebeurt volgens de provincie alleen op plekken waar geen risico’s zijn voor de verkeersveiligheid.

‘Op eigen inzicht gecontroleerd’

Toch overleed vorig jaar een fietser in Roosendaal, na een aanrijding op de kruising van de Burgemeester Schneiderlaan en de Gezellelaan. Er stond veel hoge begroeiing langs de kant van de weg.

Het college van B&W liet toen weten dat alle kruisingen, oversteekplaatsen en bermkanten op eigen inzicht en na meldingen worden gecontroleerd. Zichthoeken worden waar nodig gemaaid. Vorig jaar gebeurde dat minstens één keer extra.

‘Kille bezuiniging’

In de gemeente Bergen op Zoom leek het aangepaste maaibeleid vorig jaar ‘gewoon een kille bezuiniging,’ aldus Lokaal Realisme. De partij ontving onder andere berichten over een verkeersonveilige situatie op de kruising van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef.

De initiatiefnemers van Maai Mei Niet hopen dat gemeenten bewuster worden van ecologisch bermbeheer. De verkeersveiligheid moet uiteraard voorop staan. Verkeersdeelnemers wordt daarom aangeraden goed op te letten langs begroeide weggedeeltes. De meeste bermen worden namelijk in het najaar pas weer gemaaid.

Lees ook: Minder maaien voor biodiversiteit Lees ook: Lokaal Realisme wil beter groenonderhoud: ‘Anders maaien werd vooral minder maaien’