Bergen op Zoom

Gezondheidszorgen over uitstoot asfaltfabriek duren voort

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er is in Bergen op Zoom en Halsteren al langere tijd sprake van ongerustheid bij inwoners van wijken in de omgeving van de bedrijvigheid rondom de Theodorushaven. Een aantal van heeft vooral grote zorgen over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door asfaltcentrale APM.

Al in 2019 concludeerden de Brabantse GGD’s  in een luchtkwaliteitsonderzoek dat men in deze provincie gemiddeld een jaar korter leeft door alle verontreiniging die inwoners hier dagelijks inademen. Daarom kwam het Longfonds recent met een oproep richting gemeentes om het Schone Lucht Akkoord te tekenen. Zowel Bergen op Zoom als Roosendaal gaven hier geen gehoor aan.

Verontreinigende asfaltproductie

De zorgen die worden gedeeld door de wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk, samen met Dorpsraad Halsteren, zijn niet nieuw. Al jaren verzetten ze zich actief tegen de PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen die worden uitgestoten door de Asfalt Produktie Maatschappij (APM). Daar is de asfaltproducent ook al twee keer voor beboet en een derde sanctie dreigt, als de filtering niet tijdig verbetert. APM zegt druk te werken aan een oplossing maar fabriceert ondertussen op dezelfde voet verder.

Mislukte metingen

Op 30 maart 2022 werd een meting gedaan van de uitstoot en de bezorgde buurtcomitéleden zijn flink geschrokken van die uitkomsten. De norm werd gigantisch overschreden. Als sinds 2016 houdt APM zich niet aan de toen per wet vastgestelde minimalisatieverplichting, meldt Pieter Kwaadgras. Hij is secretaris voor wijkcommissie Noordgeest en is zich in de materie gaan verdiepen. Er zijn eerder dit jaar drie metingen gedaan bij de schoorsteen van de fabriek, legt hij uit. Daarvan zijn er blijkbaar twee mislukt en dat biedt te weinig basis voor een afgewogen gemiddelde. Alleen die van eind maart lukte en gaf voor de bezorgde comités schrikbarende resultaten.

APM houdt zich op de vlakte

De medewerking van het asfaltbedrijf lijkt beperkt. Op vragen van onze redactie is niet gereageerd en ook houdt de organisatie zich niet aan een vijfjaarlijkse informatieplicht. In 2020 diende de producent een bezwaarschrift in bij de gemeente omdat die een last onder dwangsom oplegde voor het niet voldoen aan de normeringen. Toen dit ongegrond werd verklaard stapte APM naar de rechter maar ook die ging niet mee in de bezwaren. Inmiddels is er twee keer een boete van 5000 euro betaald en een derde dreigt. Stoppen met asfalt maken kost echter veel meer dus alles gaat gewoon door.

Geen gevaar volgens gemeente

In een schriftelijke reactie komt een woordvoerder van de gemeente alleen terug op de gemeten benzeenoverschrijdingen. Men gaat er nog steeds vanuit dat het bedrijf van goede wil is en met oplossingen komt die wél werken. De uitstoot zoals gemeten bij de schoorsteen zou weliswaar te hoog zijn maar op leefniveau, in de wijken dus, is er volgens de gemeente geen overschrijding. Nogmaals, hier wordt alleen op benzeen gedoeld. Hoe het zit met andere PAK’s, is niet duidelijk, terwijl bewezen is dat die kankerverwekkend kunnen zijn.

Politiek

De wijkcommissies voelen zich vooralsnog maar matig gesteund door de politiek, aldus Tineke van Dam, voorzitter van Wijkcommissie Tuinwijk. Met één heel positieve uitzondering, meldt ze uitdrukkelijk. Raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) heeft zich als een pitbull in het dossier vastgebeten.

Er is recent echter grote verwarring ontstaan, nadat Krijnen gemeentelijke antwoorden ontving op eerder gestelde vragen over de vervuiling en gevaren hiervan.  Het college gaf aan dat er geen indicaties zijn voor onacceptabel risico voor de gezondheid van omwonenden en dat de benzeennorm niet wordt overschreden. Daarvan zijn Van Dam, Kwaadgras en hun commissiegenoten een stuk minder overtuigd, alleen al omdat voldoende cijfers en metingen ontbreken. Maar ook omdat benzeen niet de enige risicovolle stof is die in de lucht terecht komt. Ze roepen nu alle politieke partijen op zich over de gezondheidsrisico’s en uitblijvende duidelijkheid te buigen. APM heeft zelf wel cijfers maar weigert die vrij te geven.