Bergen op Zoom

Goede hoop op nieuw bouwonderkomen maar: ‘Over bedragen praten we niet’

Han Verbeem Han Verbeem

Stichting Vastenavend en de Bergse Bouwers ontvingen dinsdagavond de plaatselijke politici op Hal-Wana. Daar kregen de raadsleden, wethouders en de burgemeester een documentaire te zien die het belang van de Bergse Vastenavendoptocht voor de samenleving aantoont. De bouwers van optochtwagens hopen vooral dat de politiek hierdoor alsnog over de brug komt met de bouw van een nieuw onderkomen voor de clubs. Stichtingvoorzitter Bas van Oevelen heeft goede hoop.

Armlastige gemeente

De bouw van de nieuwe onderkomens voor de Bergse optochtbouwers ligt al tien jaar politiek gevoelig in Bergen op Zoom. Tal van plannen zijn gemaakt en niet één heeft het gehaald. Alle raadspartijen dragen de Vastenavend een warm hart toe, maar de armlastige gemeente heeft geen geld. Vorig jaar is de 4,5 miljoen euro, die voor de nieuwbouw was gereserveerd, uit de gemeentelijke begroting geschrapt. Toch hopen de honderden vrijwilligers die dag in, dag uit bouwen aan de optochtwagens dat er een oplossing komt. Weliswaar is er 4,5 ton vrijgemaakt om de bestaande, zwaar verouderde gebouwen aan het Konterscherp bij de Calandweg te renoveren. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Een lapmiddel die maar enkele jaren houdbaar is.

Jaarlijkse lasten

Bas van Oevelen en Ron den Houting, voorman van de Bergse bouwclubs, gaven gezamenlijk een presentatie van de plannen. Geen extra druk op de gemeentelijke schuldenlast want dat zou ongepast zijn – benadrukt Van Oevelen. Na de vertoning van een indrukwekkende film over bijna een eeuw Bergse optochtgeschiedenis (het begon allemaal met de publicatie van de Verdediging van Carnaval door Anton van Duinkerken in 1929) kwam het voorstel op tafel. Geen nieuwbouw buiten het huidige Konterscherp-terrein meer, maar vervangende bouw op bestaand gebied. Geen éénmalig miljoenenkrediet maar bouwen met verrekening jaarlijkse vaste lasten waarvoor ook financiële dekking te vinden is. De Vastenavend levert de Bergse economie immers ook geld op, omdat niet alleen de leut maar ook het geld van de optochtbezoekers dan rijkelijk vloeit. Hoe hoog die jaarlasten moeten zijn, daarover wil Van Oevelen zich niet uitlaten. “Dat is aan de gemeenteraad”, zo stelt hij. Weliswaar is tijdens de presentatie de som van 390.000 euro op jaarbasis voorbij maar dat zou slechts een eerste indicatie zijn.

Lees ook: Gemeente wil 450.000 euro uit onderhoudspot voor opknappen bouwkoten