Bergen op Zoom

GroenLinks-PvdA: Bergse bouwclubs moeten óók bouwen aan diversiteit en inclusie

Een bouwer aan het werk, bij de constructie van een optochtwagen.

Han Verbeem Han Verbeem

Nu de Bergse gemeenteraad het geld heeft gevonden voor de vernieuwing van de Vastenavend-bouwkoten, moet de raad nog akkoord gaan met de uitvoering. Nagenoeg alle partijen kunnen zich vinden in het collegevoorstel – blijkt deze week tijdens de commissiebehandeling. Kritiek is er ook, onder meer van GroenLinks-PvdA. Want nog steeds zijn er geen vrouwen lid van de Stichting Vastenavend, constateert fractievoorzitter Selin Karar.

De meeste fracties zijn het erover eens: de vraag is niet meer óf de bouwkoten vernieuwd worden, maar wannéér dat gaat gebeuren. Zo wil Paul Schut (GBWP) van het college weten, of er al een planning is. “We moeten éindelijk tot een besluit komen”, benadrukt ook Stefaan Verheugt (CDA/V-BoZ). En Reinoud Krijnen (Samen0164) noemt het belang van het Vastenavendfeest voor de maatschappelijke creativiteit, die doorwerkt op tal van vlakken. “Het is geen eliteclubje maar voor alle geledingen in onze samenleving.” Kritiek is er ook van BSD, die vindt dat de “kers op de taart uiteindelijk een rozijn” blijkt.

Renovatieplan

Over twee weken beslist de raad over het uiteindelijke renovatieplan, waarbij twaalf clubs op het Konterscherp blijven en drie in de nog te renoveren Stadsschuur bij de Dubbelstraat. En Halwana, het gebouw van de Stichting Vastenavend, ondergaat een vernieuwing. De bouwclub in de Sint Annastraat moet verkassen, het gebouw is gemeentebezit en gaat in de verkoop.

Andere clubs

Ook andere stichtingen die bouwen aan evenementen, zoals bijvoorbeeld de organisatoren van Sint Nicolaas en Maria Ommegang, kunnen rekenen op goede onderkomens – belooft wethouder Letty Demmers op vragen van GBWP. Daarover gaat ze binnenkort met deze organisaties verder om de tafel. En de bouwkosten blijven binnen het afgesproken bedrag van 4,3 miljoen euro, zegt Demmers de VVD toe. “Als het meer wordt, dan moet ik wel met een héél goed verhaal komen.”

Nog geen vrouwen lid

Hoewel het voorliggende raadsvoorstel gaat over vervangende huisvesting voor bouwclubs, kan GroenLinks-PvdA de vernieuwing van de bouwkoten niet los zien van het Stichtingbeleid. “Wij zijn vóór de Vastenavend”, benadrukt Karar. “Dat daar bouwclubs voor nodig zijn, is een vaststaand feit. Maar we moeten wél aan onze inwoners verantwoorden dat de verdeling van het geld eerlijk verloopt.” Want de Stichting Halwana en Stichting Vastenavend ontvangen ook nog gemeentelijke subsidies, merkt ze op.

Gevoeligheid

Actieve leden van de Stichting Vastenavend zijn uitsluitend mannen, en ondanks een ‘boerinnenprotest’ tijdens de afgelopen vastenavendmaandag heeft het Stichtingbestuur nog geen vrouwen toegelaten – zoals toegezegd. En dat valt niet goed bij Karar. “Wij staan voor een anti-discriminatiebeleid”, zegt ze. “Op papier mogen vrouwen lid zijn, maar de praktijk wijst anders uit.” Andere raadspartijen durven daar niet open en eerlijk over te zijn, merkt ze op, “omdat dit gevoelig ligt.” Dat roept een geïrriteerde reactie op van Camiel van der Meeren (BVB) die zich ergert aan “woke”. Hij wil de tradities behouden zoals ze zijn. Karar krijgt echter bijval van Josita Delhez (VVD): “Tradities moet je behouden, maar soms mag er wél iets aan veranderen.”

Meegezongen

Tijdens de eerdere Beeldvormingsavond heeft voorzitter Bas van Oevelen, van de Stichting Vastenavend, duidelijk gemaakt “dat iedereen welkom is” bij de Vastenavend. Maar de toelating van vrouwen als actieve stichtingsleden blijkt niet zo eenvoudig. Wethouder Demmers zegt dat ze meegezongen heeft met het vrouwenprotestlied tijdens de Boerenmaaltijd. En, wie weet is het wel tijd voor een volgend lied – merkt de lokale bewindsvrouw op. Bovendien zijn vrouwen op andere manieren wél actief in het Vastenavendfeest, zegt ze, en mogen bijvoorbeeld assisteren bij de optocht. Wel is burgemeester Margo Mulder dit jaar toegetreden tot de Stichting Vastenavend, maar dat betreft een symbolische functie die direct gekoppeld is aan haar burgemeesterschap. Het zijn al met al “kleine stapjes”, moet wethouder Demmers toegeven. “Cultuur verander je niet op één dag. Dat kost tijd”, verzucht de wethouder.