Heerle

Heerle wil het aantal vrachtwagens in het dorp drastisch verminderen

Foto: ©Google Maps

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het is één van de grootste ergernissen van de inwoners van Heerle. Er rijden te veel vrachtwagens door het dorp. Daarmee neemt ook het risico op ongelukken met ernstige gevolgen toe. Maar dat is niet het enige probleem. VLP-raadslid Eric de Regt vraagt het college om een oplossing.

Het toenemende vrachtverkeer is niet een nieuw probleem. Het is al meerdere malen gesignaleerd en ook het college is al vaker op de hoogte gebracht. De Regt erkent in zijn schrijven dat het een ingewikkeld probleem is. “Wij begrijpen dat een oplossing waarmee alle partijen kunnen leven niet eenvoudig te realiseren is.”

Scheuren in de muren

Maar het probleem neemt, net als het aantal vrachtwagens in de dorpskern, wel toe. En behalve de kans op ongelukken melden inwoners ook schade. Niet alleen aan geparkeerde auto’s en andere eigendommen maar ook aan hun woning. Mensen melden scheuren in de muren. De voorbij denderende vrachtwagens zouden deze beschadigingen veroorzaken.

Alternatieve routes

Omdat het probleem al eerder gemeld is vraagt De Regt wat er in het verleden is gedaan om de toenemende stroom aan vrachtauto’s door het dorp te stoppen. Hij wil ook weten of er alternatieve routes mogelijk zijn. Als die er zijn kan het vrachtverkeer om het dorp heen geleid worden. Vanaf dat moment komen alleen nog vrachtwagens in Heerle die daar daadwerkelijk moeten zijn.

Vrachtwagenverbod

“In Wouw is er voor de dorpskern een vrachtwagenverbod ingesteld”, schrijft De Regt. “Heeft u deze optie ook voor Heerle onderzocht en/of overwogen?” Hij besluit zijn brief met de vraag of het college bereid is het probleem nog eens te laten onderzoeken en de mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Leefbaarheidsgroep Heerle, de inwoners van Heerle en de leden van de gemeenteraad.