Roosendaal

Roosendaalse raad benieuwd naar daadwerkelijke rol doorslag azc

Het toekomstige azc-terrein bij de Bergsebaan in Heerle

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Verschillende partijen van de gemeenteraad van Roosendaal zijn benieuwd naar hun daadwerkelijke rol als het gaat om het toekomstig azc in Heerle. Het gaat om de partijen VLP Roosendaal, CDA, GroenLinks, PvdA en BBR. Daarom hebben ze gezamenlijk raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

De reden van de raadsvragen: de uitspraak van het college dat de raad het laatste woord heeft als het gaat om de locatie van het azc. Er is nu namelijk een perceel op het oog tussen de spoorlijn en de Bergsebaan, in het buitengebied van Heerle. Iets waar de inwoners van het dorp op zijn zachts gezegd niet blij mee zijn.

“Hiermee lijkt het alsof wij als raad de komst van de opvang van 300 vluchtelingen tegen kunnen houden”, schrijven de partijen. Bovendien zouden alle raadsleden de afgelopen tijd e-mails hebben gekregen van ongeruste inwoners uit zowel Heerle als buurtdorp Wouw. “En diverse raadsleden zijn persoonlijk aangesproken.” Ze krijgen dan vragen die ze zelf niet, of niet volledig kunnen beantwoorden.

Is er nog invloed op de locatie?

De partijen zijn benieuwd in hoeverre de raad nog invloed heeft op de locatie. Dat is omdat het COA al een voorgenomen overeenkomst heeft over de huur van het perceel met de particuliere eigenaar. En omdat de locatie dus nog niet 100 procent zeker is, wil de raad ook graag weten of er nog verder wordt gekeken naar andere locaties binnen de gemeente Roosendaal. Daarnaast is er voor het perceel een wijziging van de omgevingsvergunning nodig. “Is het alleen mogelijk om deze procedure met toestemming van de raad te starten, of heeft het college dan wel het COA hier ook een zelfstandige bevoegdheid?”, luidt een andere vraag.

Daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid

Ook is er voor de partijen nog veel onduidelijk als het gaat om het uitspreken over de kwestie. “Wat wordt precies van onze uitspraak verwacht? De locatie? Het aantal vluchtelingen? Of over de afspraken die al met het COA in voorbereiding zijn gemaakt?” En als de raad het in meerderheid niet met het voorstel eens is, wat dan? “In hoeverre heeft de raad dan de garantie en hebben de inwoners de zekerheid dat er geen vluchtelingen naar de aangewezen locatie komen?” En wat zijn überhaupt de gevolgen als het voorstel niet wordt aangenomen? “Hoe groot is de beslissingsbevoegdheid van de raad?”

De vragen liggen nu bij het college. Zij hebben nog enige tijd om deze te beantwoorden.

Lees ook: Opvangcentrum asielzoekers langs A58 bij Heerle