Hoogerheide

Het gaat Woensdrecht voor de wind: ‘Economie herstelt zich na corona’

Han Verbeem Han Verbeem

Het gaat goed met Woensdrecht. “In financieel opzicht zeker”, zegt een glunderende wethouder Henk Kielman – donderdag bij de presentatie van de begroting van 2022. De komende vier jaar kan de gemeente voor het eerst sinds lange tijd forse overschotten tegemoet zien: afgerond  1,3 miljoen euro in 2022,  twee ton in 2023, vier en een halve ton in 2024 en driekwart miljoen in 2025. Het huidige jaar 2021 sluit Woensdrecht naar verwachting af met een plus van één miljoen euro.

En dat alles op een jaarbegroting van zo’n 52 miljoen euro. De inwoners kunnen gerust zijn: de gemeentelijke lasten gaan alleen met de inflatie omhoog, zo’n twee procent. Verdere lastenstijgingen zijn niet nodig, voorziet de lokale bewindsman. De gemeenteraad behandelt 11 november de begrotingsstukken en stelt deze dan vast.

Kwartaalrapportages

Sinds Kielman als financieel wethouder is aangetreden, nu drie jaar geleden, gaat het gaandeweg beter. Na een fikse tegenvaller met de Wmo-uitgaven, twee jaar terug, houdt het college de uitgaven méér in de gaten. De kosten die de gemeente aan zorg en maatwerkpakketen voor Wmo-cliënten moet betalen, houdt Kielman nauwgezet bij met driemaandelijkse overzichten. Dankzij deze kwartaalrapportages is het college beter in staat de uitgaven bij te sturen, zegt we wethouder.

Afvalinzameling kostendekkend

Maar het beheersen van de Wmo-lasten is niet de hoofdreden dat het Woensdrecht financieel voor de wind gaat. De afvalinzameling is nu kostendekkend, daar hoeft de gemeente niet langer op toe te leggen. Dat heeft te maken het het zogeheten Diftar-systeem, waarbij de inwoners betalen afhankelijk van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Hoe minder vaak de grijze bak aan de straat, hoe lager de rekening.

Reserves

Een tweede stevige meevaller is het extra geld dat Woensdrecht van het Rijk krijgt voor het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg en Wmo vallen: een extra bedrag 1,3 miljoen. Dat bedrag stort de gemeente in de algemene reserve, want Kielman wil het spaarbankboekje van de gemeente verder opbouwen. De gemeente kan de reserves goed gebruiken

Economie rekt aan

Het gaat goed in Woensdrecht, in élk opzicht. De gemeente haalt weer opgelucht adem, nu de coronacrisis grotendeels ten einde lijkt. “De economie trekt weer aan en dat is te merken bij onze bedrijven, winkeliers en horeca. En ook bij verenigingen en toeristische ondernemers horen we positieve geluiden.” Maar, zo waarschuwt Kielman tegelijkertijd: Corona is nog niet helemáál voorbij. “Daardoor is het nog niet duidelijk hoe 2021 precies zal eindigen en wat de invloeden in 2022 nog zullen zijn.”

Gemeentefonds en Omgevingswet

Onzekerheden zijn er over de vorming van de nieuwe regering en wat die voor gemeenten zoals Woensdrecht in petto heeft. “Komend jaar wordt de Omgevingswet ingevoerd en er zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds. Allemaal zaken die weer van invloed zullen zijn op onze financiën.” En kan Woensdrecht wel genoeg bouwen en economische bedrijvigheid uitbreiden door de stikstofregels? Het zal allemaal moeten blijken.

Online

De begroting 2022 wordt voor het eerst online beschikbaar gesteld voor de Woensdrechtse inwoners en andere belangstellenden, via woensdrecht.begrotingonline.nl. Daarmee kan iedereen voortaan digitaal kennisnemen van de gemeentelijke financiën.