Bergen op Zoom

Kamervragen over Bergse coronakwestie: minister wil niet ingrijpen

Interim-minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Han Verbeem Han Verbeem

Interim-minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil niet ingrijpen in de Bergse kwestie met de verdeling van de coronasteungelden. Het Bergse college heeft 516.000 euro van de 1,4 miljoen Rijkssteun voor de cultuursector besteed aan salarissen van vijf topambtenaren. De minister reageerde dinsdag op vragen van de PvdD in het debat over cultuur en corona.

Kamerlid Frans Wassenberg (Partij voor de Dieren) vraagt zich af of sprake is van grensoverschrijdend of zelfs strafbaar handelen van het Bergse college, maar Van Engelshoven ziet geen aanleiding tot onderzoek. “Dit is een lokale verantwoordelijkheid”, stelt ze.

Zaak stinkt

Wassenberg stelde woensdag de kritische vragen aan de minister in de Vaste Kamercommissie voor cultuur, waarbij de gevolgen van de coronacrisis werden besproken. Welke maatregelen ziet de minister om het geld terug te halen, wilde Wassenberg weten. “Die zaak stinkt, daar word ik niet vrolijk van. Die steun moet gewoon bij de kunst en cultuursector terecht komen en niet financiële lacunes in de gemeentelijke begroting vullen of erger nog: bij ambtenaren terecht komen.”

Interpellatie Bergse raad

De Bergse gemeenteraad ondervraagt donderdagavond het college van B&W over de verdeling van de steungelden, tijdens een zogeheten interpellatiedebat. Lijst Linssen heeft inmiddels een motie van wantrouwen ingediend, gericht tegen het gehele college.

Lees ook: Raadsfracties hebben geen behoefte aan ambtelijke uitleg coronakwestie Lees ook: Motie van wantrouwen tegen Bergs college om coronasteun: ‘Dit is fraude’