Geen regio geselecteerd

Kandidaten D66 voor maart 2018 verkozen

Redactie Redactie

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing is volgend jaar maart. D66 Bergen op Zoom heeft de kandidaten al gekozen. Het resultaat is een lijst die zich kenmerkt door diversiteit, kwaliteit en ambitie.

 

De politieke partij meldt trots te zijn op deze selectie. Een deel van de kandidaten is al bekend van de afgelopen raadsperiode. Al reeds bekende Jovita en Ömer hebben onder meer de WMO, Jeugdzorg, cultuur en onderwijs onder hun hoede genomen. Ufuk heeft samen met vertrekkend fractievoorzitter Chris Moerkerken zich ingezet voor veiligheid, minder regels, samenwerking in de regio en verantwoorde financiën.

De komende maanden gaat D66 de kiezers duidelijk maken dat de gemeente politiek er toe doet. Dit doen zij door campagne te gaan voeren voor een gemeente met daadkracht. Onder leiding van Carinne Elion zullen de verkozen raadsleden pleiten voor duurzame groei, een vitale binnenstad en leefbare wijken.