Hoogerheide

Kansen voor de OV-fiets, ook in Woensdrechtse kernen

Van de bus overstappen op de fiets... het kan bij de OV-hub. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Het openbaar vervoer verandert. Het gebruik van de streekbus neemt af, maar toch willen degenen die van het OV gebruik maken wel van A naar B kunnen gaan. Daarom bezint ook de gemeente Woensdrecht zich op alternatieven: het stimuleren van deelvervoer maar ook de plaatsing van zogeheten hubs, locaties waar OV-fietsen verhuurd worden. Dat blijkt uit het vernieuwde GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoerplan).

Door: Han Verbeem

Het streekvervoer staat onder druk, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal tijdens de raadspresentatie van het GVVP-plan. “We zien het al in buurgemeente Bergen op Zoom, waar stadslijnen zijn opgeheven en er zelfs geen bus meer door Lepelstraat rijdt.” Zo ver zal het in de gemeente Woensdrecht echter niet komen, zo voorziet hij. Ook als in 2023 de huidige concessie van streetvervoerder Arriva afloopt en de gemeente een nieuwe concessie afsluit met mogelijk andere vervoerders. “Wij willen dat onze kernen bereikbaar blijven voor het OV.”

OV-hub

Alternatieven worden daarbij onderzocht. Tot de mogelijkheden behoren ook overstaplocaties, met parkeerplaatsen waar ook fietsverhuur mogelijk is: de zogeheten OV-hubs. Ook hier komt de vergelijking met Bergen op Zoom om de hoek kijken: daar blijkt het fietsverhuur bij de hubs, een jaar na de introductie, nog weinig succesvol. “We willen daarom naar goede locaties kijken voor een Hub en die niet zomaar ergens neerplempen”, merkt Van Agtmaal op. Het realiseren van deze hubs kost zo’n slordige 2,5 ton, verwacht de wethouder.

Duurzaamheid

Het GVVP richt zich niet alleen op het OV maar op vervoer in de meest brede zin. Duurzaamheid is daarbij van belang, met het terugdringen van het autogebruik. Zo worden deelauto’s gestimuleerd – om te voorkomen dat er in de woonwijken een tweede of mogelijk derde auto bij de bewoners voor de deur komt te staan. Ook met taxibedrijven kunnn afspraken gemaakt worden over vervoer op maat.

Verkeerstoename

De kernen van de gemeente Woensdrecht hebben daarnaast te maken met een verkeerstoename vanuit België, aldus gemeentelijk verkeersdeskundige Jeroen Leijdens. “Sinds het doortrekken van de A4 is het hier drukker geworden, het verkeer verplaatst zich van de A16 naar deze snelweg.” Dat betrekent ook dat er meer sluipverkeer door de woonkernen komt tijdens de spitsuren, als het op de snelweg wel eens vast wil lopen. “Het is heel lastig om dat tegen te gaan maar we onderzoeken wel mogelijkheden om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.” In het eerste kwartaal van  2021 zal de raad zich uitspreken over het GVVP. Ook inwoners en belangenorganisaties, zoals dorpsplatforms, worden bij de uitvoering van het plan betrokken.