Hoogerheide

Kickoff Samen tegen Armoede goed bezocht

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

‘Samen tegen Armoede’ is de naam van het project waarbij de gemeente Woensdrecht, WijZijn Woensdrecht, Goed Ontmoet (de Voedselbank) en de Stichting Peuterspeelzalen samen optrekken om meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheden voor mensen die in armoede leven. Maandagmiddag was de kick-off van het armoedepact in de raadzaal van Hoogerheide.

En dat het leeft in de gemeente bleek wel tijdens de kick-off. Veel verenigingen, clubs en andere geïntresseerde lieten van zich horen bij de rondvraag. In de zaal onstonden spontaan ideëen om nog meer mensen over de drempel te krijgen, om hulp te zoeken bij armoede.

De partijen die het pact maandag ondertekend hebben werken de komende zes weken samen om armoede onder de aandacht te brengen in de samenleving. Na zes weken geven ze het stokje door aan andere partijen.

Het armoedepercentage in Woensdrecht ligt lager dan het landelijke gemiddelde, maar omdat het gaat om een relatief kleine gemeente zijn de cijfers aan de hoge kant. 6,5% procent van de huishoudens leefde in 2012 onder de lage-inkomensgrens. 

Wethouder Lars van der Beek: “Armoede heeft zo’n impact op het dagelijks leven van mensen. Om weer mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat zij zelf de regie terug krijgen over hun situatie. Met het armoedepact willen zowel de gemeente als professionele partijen als vrijwilligersorganisaties meer bekendheid geven aan de ondersteuning die er is. Ook onderling willen we kijken waar we dwarsverbanden kunnen leggen om de mensen die het nodig hebben beter te bereiken.” 

{webpage_link type=video id=4392}