Rucphen

Landelijk onderzoek: een 10 voor financiën Rucphen

Foto Shutterstock

Herbert Kats Herbert Kats

In Nederland zijn er maar heel weinig gemeenten die hun financiën beter op orde hebben dan Rucphen. Niet alleen deelt de toonaangevende BDO-Benchmark Nederlandse Gemeenten deze keer een 10 uit, de jaarlijkse graadmeter hangt aan de financiën het predicaat ‘gezond’.

Wethouder René Lazeroms – al zes jaar op financien – is zeer tevreden: “Een prachtig en perfect resultaat!” Van de gemeenten onder de 25.000 inwoners zijn er maar vier die hoger op de ranglijst staan. Rucphen heeft qua klassering een echte sprong gemaakt. De vorige notering was een 36ste plaats.

Koffie met koek

Lazeroms bevestigt wat de BDO aanvoert: “We doen het al jaren goed in de benchmark.” Volgens de wethouder is dat terug te voeren op een terugkerend credo: eerst zorgen dat er geld is en dan pas investeren. Toch was het moment dat de benchmark een extra mooie prestatie liet zien wel even de moeite om sober te vieren, bekent hij glimlachend. “We hebben samen koffie met een koek genuttigd.”

Rucphen kan steeds weer bogen op een sluitende meerjarenbegroting. De toetsing van de BDO sluit daar bij aan: een positief saldo, goede reserves en lage belastingen. Ook het allerhoogste rapportcijfer is uniek: slechts acht van de 113 vergelijkbare gemeenten haalden dit jaar een tien. Over de hele linie zien de onderzoekers dat gemeenten het moeilijk hebben. Het gemiddelde cijfer ging van een 8.3 naar een 7.4.

Onzekerheid

De accountants en adviseurs van BDO nemen elk jaar de financiële positie van alle 352 gemeenten in het land onder de loep. De beoordeling is gestoeld op jaarrekeningen en een analyse van de begrotingen.

Het grotere plaatje is echter minder positief dan menige begroting doet geloven, waarschuwt BDO-voorzitter Rob Bouman van de branchegroep Overheid. Over vrijwel alle actuele en aanstaande maatschappelijke opgaven leven gevoelens van onzekerheid en onduidelijkheid, ziet hij. Gemeenten vrezen dat hun gezamenlijk tekort in 2026 kan oplopen tot 600 miljoen euro.

Terugval

De wisselwerking met het Rijk laat duidelijk te wensen over. Zo heeft Den Haag nog geen antwoorden op vraagstukken over migratie, klimaat, stikstof, energietransitie, digitalisering en de financiering daarvan. Daarbovenop komt de ongerustheid over de terugval van het gemeentefonds vanaf 2026. Deze terugval werd eerder door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) becijferd op in totaal 2,9 miljard euro.