Hoogerheide

Leefbaarheid Woensdrecht dik in orde

Redactie Redactie

De inwoners van de gemeente Woensdrecht zijn tevreden met de leefbaarheid van hun woonplek. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich thuis voelen, er een prettige omgang met elkaar is en er betrokkenheid is met de wijk waarin men woont. Uit het onderzoek was de gemiddelde score een 7,7.

In het voorjaar van 2016 werd er een onderzoek gehouden onder de bewoners van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen. Dit om de beleving van leefbaarheid te meten. De vier gemeenten waren de opdrachtgever voor dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst die inging op verschillende thema’s die invloed hebben op de leefbaarheidsbeleving: fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving en overlast en veiligheid. In de gemeente Woensdrecht zijn 2166 enquêtes uitgezet en hierop zijn 660 reacties (30%) gekomen. De inwoners van de gemeente beoordelen de algehele leefbaarheid met een 7,7. Op de vraag of de wijk in de afgelopen jaren vooruit of achteruit is gegaan werd een neutraal antwoord gegeven.

Wethouder Van Agtmaal: ”Dergelijke onderzoekscijfers zijn altijd interessant. Hoewel sommige uitkomsten niet geheel verrassend zijn, geeft het gehele rapport toch weer nieuwe inzichten. De gemiddelde score van 7,7 voor de leefbaarheid stemt mij positief. Uiteraard is het college van burgemeester en wethouders blij met uitkomsten van de onderwerpen waarop vooruitgang wordt beleefd. De onderwerpen waarop achteruitgang wordt gevoeld, vervuiling en verkeersoverlast, behoeven extra aandacht. Hier ligt een taak voor de gemeente, maar ook voor andere partners waar we mee samenwerken en voor een deel ook bij de inwoners zelf. Leefbaarheid is iets waar iedereen een steentje aan bij dient te dragen”.