Halderberge

Lintjesregen in gemeente Halderberge: 8 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Lintjes 2024

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er hebben acht inwoners van de gemeente Halderberge vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gehad. De uitreiking van deze ‘lintjes’ gebeurt traditiegetrouw de dag voor Koningsdag.

Burgemeester Bernd Roks heeft vrijdagochtend een onderscheiding uitgereikt aan Ben Goderie, Anita Ketelaar-van Oosterhout, Frans Koeken, Peter de Laat, Lydia van Meer-van Oosterhout, Ria van de Riet, Conny Schouw-de Bont en Anja Thijssen-Severijnen. Zij mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hieronder een samenvatting van de verdiensten die tot de onderscheiding hebben geleid.

Ben Goderie (Oudenbosch):  Sinds zijn pensionering is de Ben buschauffeur voor de Mytylschool. Vanaf 1975 was de hij 10 jaar lang vrijwilliger bij Jeugdsoos Try. Daar verzorgde hij barwerkzaamheden, concerten en de bijbehorende techniek. Met ingang van 1983 is hij vrijwilliger bij de Stichting Oudenbossche Karnaval. Hij is medeoprichter van de carnavalsband ‘Dweil Ensemble Ut Zooyque’ en ondersteunt diverse commissies die o.a. zorgen voor de kaartverkoop, het jeugdevenement en de carnavalsmis.

Vanaf 1995 is Ben achtereenvolgens als vrijwilliger verbonden aan de (inmiddels opgeheven) Toneelvereniging Face uit Oudenbosch en toneelvereniging Het Gordijntje uit Bosschenhoofd. Daar was en is hij licht- en geluidstechnicus en decorbouwer. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij het Festival Blommenkinders Roosendaal. Daar ondersteunt bij de opbouw en het afbreken van de podia en de stroomvoorziening. Hij is licht- en geluidstechnicus en ondersteunt de betaalde krachten.

Bij CNC Grondstoffen was Ben van 2008 tot 2022 lid van de Ondernemingsraad en van  2010 tot 2022 lid van de Personeelsvereniging. Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij de Basiliek H.H. Agatha & Barbara in Oudenbosch. Hij verzorgt daar alle zaken rondom licht en geluid bij diensten, vieringen en lezingen. Daarnaast verzorgt hij het streamen van kerkdiensten, verzorgt hij de opbouw van de kerststal, begeleidt hij het onderhoud van de kerk, verzorgt hij onderhoudswerkzaamheden en opent en sluit hij de kerk. Tevens leverde hij een belangrijke bijdrage aan het ombouwen van de crypte tot een museum.

Vanaf 2014 is de Goderie vrijwilliger bij de Oudenbossche Harmonie. Hier verzorgt hij licht- en geluid bij concerten. Sinds 2018 is hij vrijwilliger bij de Stichting Cultuur Oudenbosch. Met als doel het historisch en cultureel erfgoed van de gemeente Halderberge, in het bijzonder de kapel van Saint-Louis en de kapel Bovendonk, te promoten als centrale plaats waar kunst en cultuur tot leven komen. Ben verzorgt het licht en geluid voor o.a. de Kapelconcerten en lezingen.

Vanaf 2022 is hij vrijwilliger bij het Oranje Comité Oudenbosch. Daar verzorgt hij de techniek en ondersteunt hij bij de organisatie van Koningsdag. Ook is hij als vrijwilliger betrokken bij de totstandkoming van een programma rondom het 75-jarig bestaan van Oudenbosch.

Anita Ketelaar-van Oosterhout (Hoeven):  Zij is sinds 1971 als vrijwilliger verbonden aan Muziekvereniging St. Caecilia in Hoeven. Vanaf 2000 is zij 17 jaar lang bestuurslid geweest. In deze functie organiseerde ze allerlei praktische zaken. Daarnaast is zij er sinds 2000 organisator van de jeugdopleiding. Zij coördineert de opleidingen en inzet van docenten en begeleidt de leerlingen. Anita verzorgt de ouderavonden, plant de lessen in de jaarplanningen en stemt deze af met de docenten. Ze voert gesprekken en evaluaties met leraren en organiseert vervanging op het moment dat docenten verhinderd zijn of stoppen met lesgeven.

Ook ondersteunt Anita de muziekvereniging bij allerlei activiteiten en financiële activiteiten, zoals bij het Bloemencorso Zundert en het jaarlijkse oliebollenbakken. Tevens is zij bij alle optredens met de kleinere ensembles aanwezig. Als er iets te doen is, of georganiseerd moet worden, dan is ze van de partij.

Frans Koeken (Hoeven): Hij is vanaf 1980 bestuurslid van de Carnavalsstichting de Peejenzaaiers. Hij is raadslid, vraagbaak en voorzitter van de werkgroep technische commissie. Hij bedenkt en maakt allerlei podia en stelt hiervoor kosteloos de schuur bij zijn huis ter beschikking. Tevens plaatst hij de wc-wagens, ondersteunt hij bij de opbouw en ondersteunt hij bij de kindermiddag. Verder verricht hij allerlei hand-en-spandiensten.

Vanaf 1990 is Frans vrijwilliger bij Vereniging Tractorpulling ‘t Smidje te Hoeven, een tweedaags evenement met feestavond waar ieder jaar zo’n 1.500-2.000 bezoekers op af komen. Betrokkene zorgt voor het terreinonderhoud, het aanvoeren en gebruiken van materialen, gras maaien, het opzetten van de tent, het uitzetten van het terrein met bouwhekken en dranghekken en de aan- en afvoer van overige materialen.

Sinds 1996 is hij vrijwilliger bij de Carnavalsbouwclub D’n Akkerlingen. De club maakt gebruik van zijn materieel, zoals zijn tractor en lasapparaat. Voor de club heeft hij een extra loods gebouwd en een tractor gekocht om de carnavalswagen voort te trekken. Hij zorgt voor het onderhoud van de bouwplaats, levert, haalt op en verplaatst materialen, denkt voortdurend met alles mee en bouwt de creaties op en af.

Peter de Laat (Oud Gastel): Hij is vanaf 2002 regio-voorzitter Breda (tot 2005) bij De Zonnebloem en daarna vrijwilliger bij en voorzitter (vanaf 2016 tot 2024) van De Zonnebloem, afdeling Oud Gastel. Peter gaf daarbij leiding aan zowel vrijwilligers als gasten en organiseerde mede uitstapjes en gezelligheidsmiddagen voor de doelgroep in Oud Gastel. Hij onderhield allerlei contacten en bezocht mensen thuis. Op 22 februari heeft de heer De Laat de voorzittershamer overgedragen, maar hij blijft als vrijwilliger gasten bezoeken en helpen bij activiteiten.

Vanaf 2002 is Peter voorzitter, organisator, wedstrijdleider en arbiter bij Bridgeclub BC Biedenderwijs Oud Gastel. Hij leidt de club, organiseert en begeleidt bridgetoernooien. Hij motiveert mensen om ook te gaan bridgen en geeft hier ook les in. Iedere week is er een competitieavond. In de beginjaren, zonder elektronische bridgemates, werd alles door hem met de hand berekend. Daarnaast regelt Peter invallers bij afwezigheid van leden en speciale wedstrijden als de jaarlijkse Kerstdrive. Ook is hij wedstrijdleider en arbiter.

Vanaf 2007 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het Remisegebouw (appartementencomplex Oudendijk) in Oud Gastel. In deze functie bezoekt hiij voorlichtingsbijeenkomsten, vergaderingen, geeft hij advies aan de bewoners en behandelt hij hun vragen. Hij onderhoudt contacten met diverse externe partijen zoals gemeenten en onderhoudsbedrijven.

Lydia van Meer-van Oosterhout (Hoeven): Vanaf 1971 is Lydia, net als haar zus Anita Ketelaar-van Oosterhout, als vrijwilliger verbonden aan Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven. Zij is lid van de muziekcommissie bij deze fanfare. Zij ondersteunt bij de activiteiten en stelt mede kleine ensembles samen voor diverse optredens. Zij is tevens lid van de pr- en sociale mediacommissie.

Vanaf 1995 is Lydia dirigent van het jeugdorkest Happy Notes. Ook is ze er muzikaal leider, schrijft ze de partijen uit en begeleidt ze jeugdleden.

Met ingang van 2007 is ze muziekdocent op projectbasis. Zij geeft muzieklessen op de lokale basisscholen in het kader van de muzikale speeltuin. Daarbij maken de kinderen spelenderwijs kennis met verschillende instrumenten. Zij zette mede het scholenproject op met een afsluitend optreden. Meer recent startte ze een leerlingorkest. Met al deze activiteiten is Lydia een belangrijk sleutelfiguur voor Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven.

Ria van de Riet (Hoeven): Meer dan 30 jaar was Ria bestuurslid (secretaris/penningmeester) van en vrijwilliger bij Tractorpulling Hoeven, een jaarlijks evenement met 1500-2000 bezoekers.

Vanaf 1984 is zij collectecoördinator/bestuurslid van KWF Kankerbestrijding, afdeling Hoeven.

In de periode 1986 – 2006 was ze penningmeester (tot 1998) van en vrijwilliger bij Katholieke Vrouwen Organisatie Hoeven. Hier organiseerde zij diverse activiteiten en acties.

Vanaf 1991 is Ria bestuurslid, penningmeester (tot 2016) van en vrijwilliger bij Wijkvereniging Den Driehoek. Deze wijkvereniging organiseert voor jong en oud jaarlijks diverse activiteiten zoals fietstochten, barbecues, Sint Nicolaas en paaseieren zoeken. Van de Riet verricht daar diverse hand-en-spandiensten.

Vanaf 1992 is ze vrijwilliger bij Wijkvereniging De Flierefluiters. Zij is daar een fanatieke (mede)bouwer van carnavalswagens in de bouwloods van De Flierefluiters in haar achtertuin.

Vanaf 1995 is Ria vrijwilliger bij, en van 2015 tot 2022 tevens penningmeester van de organisatie Tiener- en kinderbals wijkverenigingen Hoeven. Deze wijkvereniging organiseert jaarlijks met carnaval een tiener- en een kinderbal waar alle wijkverenigingen in Hoeven aan meedoen. Daarnaast organiseren zij een disco voor de tieners in Hoeven.

Sinds 2006 is ze ook nog vrijwilliger (coördinator/schoonmaker/gastvrouw) bij Geloofsgemeenschap St Jan de Doper Hoeven, R-.k. parochie H. Bernardus van Clairvaux en sinds eind vorig jaar kasbeheerder van de Parochie Kern Commissie Hoeven (Geloofsgemeenschap St Jan de Doper).

Conny Schouw-de Bont (Oudenbosch): Conny is eigenaresse van zorgboerderij (dagbesteding) De Bonte Hoeve in Oudenbosch.

Vanaf 2006 is ze vrijwilliger bij de Stichting Theatergroep Respect in Roosendaal. Dit is een theatergroep voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Conny speelt mee ter ondersteuning van de deelnemers, ondersteunt het maken van decors, draait bardiensten en ondersteunt de repetities en de jaarlijkse uitvoeringen in de schouwburg.

Met ingang van 2006 is ze vrijwilliger bij de zorginstelling SDW. Dit is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Betrokkene is medeorganisator en teamleider van de Dinerclub de Koepel ten behoeve van de cliënten. In deze functie verzorgt zij de afspraken met restaurants, uitnodigingen en aanmeldingen en is zij voor, tijdens en na de etentjes aanspreekpunt.

Sinds 2021 is ze bestuurslid van de Stichting De Horizon. Deze stichting organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Anja Thijssen-Severijnen (Oud Gastel): SRG Aangepaste Vakanties is een reisorganisatie voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Anja begeleidt vanaf 1982 één of meerdere reizen per jaar die zij mede voorbereidt en organiseert, inclusief alle uitstapjes en activiteiten. Sinds 2023 fungeert ze ook als voorzitter van de commissie deelnemers, die zorgt voor de indeling van alle deelnemers en het onderhouden van de contacten daarmee. Via deze functie is zij ook bestuurslid.

Bij de Instuif Keijenburg in Roosendaal organiseert Anja vanaf 1986 ontspanningsavonden voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Zij regelt o.a. optredens van artiesten, een playbackshow en een bingo.

Ze fungeerde bij turnvereniging Vlug en Lenig in Oud Gastel als assistent-leider bij de wedstrijdgroep en begeleidde de deelnemers naar de wedstrijden. Ook ondersteunde zij bij de turnkampen en clubkampioenschappen. Op dit moment is zij jurylid bij regionale turnwedstrijden.

Anja ondersteunde ongeveer 13 jaar lang (tot 2022) Werkgroep Sport ’t Veerke in Oud Gastel bij de jaarlijkse triatlon als verkeersregelaar en hielp bij het inschrijven van de deelnemers.

Vanaf 2014 begeleidt ze jaarlijks voor Stichting Samen op Reis Etten-Leur een vakantiereis en soms een dagtocht. Zij geeft invulling aan het programma en organiseert uitstapjes en activiteiten.