Moerdijk

Lintjesregen in gemeente Moerdijk: 27 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Close-up van koninklijke onderscheiding opgespeld op het rever van een zwart colbert

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Maar liefst 27 inwoners van de gemeente Moerdijk hebben vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gehad. De uitreiking van deze ‘lintjes’ gebeurt traditiegetrouw ieder jaar op 26 april, de dag voor Koningsdag. Al deze inwoners van de gemeente hebben verdiensten geleverd, die hebben geleid tot het krijgen van de onderscheidingen.

De eerste vier inwoners in dit artikel zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna volgen de inwoners van de gemeente die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ingedeeld per woonplaats.

André de Regt (59) uit Fijnaart:

 • 1996 – 2005: Medeoprichter en voorzitter van Regio Orkest West-Brabant. Daarnaast wierf hij sponsoren en was hij medeorganisator van concerten.
 • 2005 – 2010: Vrijwilliger bij het Regio Orkest West-Brabant en ondersteuner bij diverse concerten.
 • 2010 – 2014: Voorzitter bij Regio Orkest West-Brabant. Initiator van verschillende voorstellingen in samenwerking met andere culturele organisaties.
 • 2014 – heden: Vrijwilliger bij het Regio Orkest West-Brabant. Betrokken bij de voorbereiding en organisatie van concerten, ondersteuning van de penningmeester en lid van de kascommissie.
 • 1993 – 1996: Voorzitter van muziekvereniging Jeugd en Kunst uit Fijnaart.
 • 2003 – 2022: Medeoprichter, verschillende bestuursfuncties en vrijwilliger bij Kiwanis Moerdijk.
 • 2012 – 2018 en 2021 – heden: Voorzitter en vrijwilliger bij de Black Sheep Swing Band uit West-Brabant.

Janneke Meeuwisse-van Laarhoven (69) uit Fijnaart:

 • 1992 – 2004: Secretaris bij tennisvereniging De Hoop in Noordhoek.
 • 2002 – 2020: Mantelzorger van diverse familieleden en bewindvoerder van een inwoner van een zorginstelling.
 • 2010 – 2018: Voorzitter van de KVO afdeling Noordhoek (Vrouwen van Nu). Organisatie vele activiteiten en zette zich in voor de fusie tot Vrouwen van Nu.
 • 2014 – heden: Vrijwilliger bij zorginstantie Surplus als mantelzorgcoach.
 • 2022 – heden: Voorzitter Vereniging voor Gepensioneerden Rabobank West-Brabant.

Eduard Butin Blik (56) uit Klundert:

 • 2000 – heden: Voorzitter Scouting Jan Bautoen Groep uit Klundert (2000 – 2021) nadat hij daar van 1986 tot 1989 jeugdleider is geweest van de verkenners. In oktober 2023 is hij weer tot voorzitter benoemd. Verder actief als vrijwilliger bij evenementen, groepsweekenden en als organisator van wintertochten. Praktijkbegeleider voor het op peil houden van de kwalificaties van leden en vanaf 2023 lid Geschillencommissie Scouting Nederland.
 • 1988 – 1995: Penningmeester en wapenmeester van de toenmalige schermvereniging TSSV Excalibur.
 • 2010 – heden: Actief binnen de schermsport. Voorzitter sinds 2015, en trainer sinds 2010, bij schermvereniging Beau Geste uit Zegge.
 • 2014 – heden: Oprichter, voorzitter en vrijwilliger van Stichting Schermsport Zuidwest Nederland. De stichting organiseert toernooien, schermkampen en nationale trainingsstages in West-Brabant, met internationale deelname. Is coach, scheidsrechter en praktijkbegeleider. Ook organiseert hij workshops voor scholen in West-Brabant.

Anita Ossewaarde (56) uit Klundert:

 • 2000 – heden: Mevrouw Ossewaarde was zelf laaggeletterd en ontplooit sinds 2000 veel activiteiten ten behoeve van de bestrijding van laaggeletterdheid. Als taalambassadeur geeft ze voor verschillende lokale en regionale onderwijsorganisaties en stichtingen bekendheid aan de problemen rondom laaggeletterdheid. Ze maakt aan uiteenlopende doelgroepen, vanuit haar eigen ervaringen, duidelijk hoe ingewikkeld het leven is als de basisvaardigheden zoals lezen en schrijven of spreken niet goed wordt beheerst. Daarnaast helpt zij organisaties bij de verduidelijking van communicatie-uitingen. Ze adviseert daarbij over de inhoud, vormgeving, lettertype en -grootte, kleurgebruik, gebruik van pictogrammen, foto’s, filmpjes, de indeling van de tekst, de lengte van zinnen en de woordkeuze. Sinds 2002 is ze met name actief vanuit de stichting ABC, maar ook vanuit Taalhuizen, de Stichting Lezen & Schrijven, ROC West-Brabant, bibliotheken, verschillende gemeenten in West-Brabant en voor ziekenhuizen en apothekersorganisatie KNMP.

Fijnaart

Wim Schrauwen (77):

 • 1984 – heden: Bestuurslid, vrijwilliger bij v.v. Kaaise Boys, sinds een fusie in 2011 bij vv De Fendert uit Fijnaart. Jeugdleider, lid van het hoofdbestuur van Kaaise Boys, lid van het fusiebestuur en vicevoorzitter van het eerste bestuur van vv De Fendert. Hij fluit wekelijks jeugdwedstrijden en is actief als lid van de werkploeg, belast met het onderhoud en schoonhouden van het sportcomplex en de gebouwen.
 • 2008 – heden: Vrijwilliger bij de Immanuëlparochie Cluster West Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere. Koster op zondagen en bij uitvaarten, rondbrengen parochieblad en verlenen van hand- en spandiensten.
 • 2010 – heden: Vrijwilliger bij het onderhoud van het tennispark van tennisvereniging Fijnaart.

Ton Haverkamp (69):

 • 1990 – 1995: Raadslid van de gemeente Fijnaart en Heijningen.
 • 2003 – 2011 en 2017 – heden: Voorzitter van het CDA, afdeling Moerdijk.
 • 2011 – 2019: Voorzitter van de Ondernemersvereniging Fijnaart. Organisatie van activiteiten en het vertegenwoordigen van de belangen van ondernemers bij de gemeente en instanties.
 • 2013 – heden: Initiator en secretaris-penningmeester van de lokale energiecoöperatie Energiek Moerdijk. Oprichter van Stichting Energietransitie Moerdijk, die de financiële geldstromen beheert uit de opbrengst van de windmolens t.b.v. de inwoners.
 • 2017 – 2022: Initiator en penningmeester van de Coöperatieve Kredietunie West-Brabant, die ondernemers met coaching en extern kapitaal verder helpt.

Jack Krougman (55):

 • 1993 – 2023: Bestuurslid Algemene Zaken van FSV/vv De Fendert. Bij de verhuizing van de vereniging heeft hij veel werk verzet op de bouw. Ook had hij een groot aandeel in de geslaagde fusie tussen FSV en Kaaise Boys naar vv De Fendert in 2011. Vanaf 2003 is hij elftalleider van het 1e elftal. Hierbij was hij verantwoordelijk voor o.a. het materiaal. Ook gaf hij hersteltrainingen en assisteerde hij bij de trainingen. Ook was meneer actief als vrijwilliger bij het onderhoud van het park.

Klundert

Ruud Krijnen (63):

 • 1981 – heden: Vrijwilliger en bestuurslid van de Scouting Jan Batoengroep in Klundert. Dat is hij als leidinggevende en als betrokkene bij de organisatie van het jaarlijkse groepsweekend en bij de opzet van het onderhoudsplan. Ook is hij lid van de Vrienden van Scouting. In het verleden is meneer als hopman of teamleider verantwoordelijk geweest voor het programma van de groep 15- tot 18-jarigen. Daarnaast was hij groepsvoorzitter, regiotrainer en lid van diverse activiteitencommissies.
 • 1998 – heden: Dirigent van achtereenvolgens The Happy Voices (1998 – 2010) en het gemengd koor Couleur Vocale (2010 – heden) in Willemstad.
 • 2011 – heden: Vrijwilliger bij de Judoklub Klundert. Daar ondersteunt hij het bestuur, geeft hij trainingen aan de jeugd van 5 t/m 16 jaar en organiseert en begeleidt hij judokampen, stages en verschillende activiteiten. Ook ondersteunt hij tijdens toernooien, en maakte hij tijdens de coronacrisis instructiefilmpjes.
 • 2017 – heden: Vrijwilliger bij de gemeente Moerdijk. Medeorganisator van de verschillende veteranenbijeenkomsten. Opsteller van de nieuwsbrief voor veteranen en organisator van de kransleggingen door veteranen tijdens herdenkingen. In 2021 stelde hij een fototentoonstelling samen van Moerdijkse veteranen. Bovendien helpt hij veteranen, daar waar nodig, om de weg te vinden naar hulpinstanties.

Engeltje Noordink-Schreuders (70):

 • 1984 – heden: Vrijwilliger bij Korfbalvereniging DSO Klundert. Jeugdscheidsrechter, barvrijwilliger, lid van de sponsorcommissie, bezorger van het clubblad en beheerder van de gevonden voorwerpen.
 • 1985 – 1995: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Klundert. Penningmeester en notulist van de Gereformeerde Jeugdcentrale. Organiseren van diverse jeugdclubs, het jaarlijkse jeugdkamp en diverse eindejaarsactiviteiten.
 • 2000 – heden: Vrijwilliger bij de wekelijkse activiteiten van de verschillende woongroepen in Woonzorgcentrum Mauritshof in Klundert.
 • 2014 – heden: Vrijwilliger (koffieschenken, helpen bij de lunch) bij Woonzorgcentrum De Westhoek in Zevenbergen.
 • Lid van het buurtpreventieteam Klundert, wijk Blauwe Hoef, gemeente Moerdijk.
 • 2019 – heden: Diaken en vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Klundert.

Marcel Langeweg (68):

 • 1992 – 2015: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1998-2005) van de Korfbalvereniging DSO Klundert. Hij was actief als barvrijwilliger (1992 – 2012) en bonds- en verenigingsscheidsrechter (2000 – 2015). Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor de portefeuille accommodatie. Van 2005 tot 2015 was hij lid van de technische commissie en contactpersoon voor de scheidsrechters, en in de periode van 2009 tot 2013 was hij lid van de bouwcommissie voor het nieuwbouwcomplex.
 • 1994 – 2000 en 2008 – heden: Vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad (2011 – 2015) van de Gereformeerde Kerk Klundert. Meneer was voorheen lid van de Commissie van Beheer (1994 – 2000) en is sinds 2008 lid van het mediateam. Daar verzorgt hij de beeld- en geluidsregistratie. Van 2011 tot 2015 was hij diaken en lid van de kerkenraad. Sinds 2017 is hij coördinator van de kerkradio. Sinds 2018 brengt meneer de zondagsbrieven rond.
 • 2018 – heden: Actief lid en coördinator van het buurtpreventieteam Klundert.
 • 2022 – heden: Vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging Standdaarbuiten-Noordhoek als chauffeur.

Janneke van Bezooijen-den Hollander (66):

 • 1995 – heden: Intensieve mantelzorg voor een familielid
 • 2000 – heden: Vrijwilliger, Lid van de catechese-commissie, ouderling en pastoraal bezoeker bij de Gereformeerde Kerk Klundert.
 • 2010 – heden: Vrijwilliger bij SOVAK, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Persoonlijk ondersteuner van een cliënt van SOVAK.

Gonny Hendrikx-Farla (73):

 • 1985 – 1999: Vrijwilliger bij het Gecoördineerd Ouderenwerk Westhoek. Bezorger van maaltijden en coördinator van de bezorging.
 • 1985 – heden: Pleegmoeder van een meisje (1985 – 1988) en daarna pleegmoeder van haar pleegdochter (1991 – heden).
 • 2004 – 2014: Vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Mauritshof in Klundert. Ondersteuner bij de maaltijden.
 • 2005 – heden: Secretaris van de KBO afdeling Klundert.
 • 2006 -2013: Secretaris van het Niervaertkoor Klundert.
 • 2007 – heden: Secretaris van de KBO kring Moerdijk.
 • 2013 – heden: Vrijwilliger bij de Heemkundekring Die Overdraghe Klundert. Ontvangst gasten bij openstellingen en biedt voorlichting. Ook verspreidt mevrouw het kwartaalblad en verricht ze hand-en-spandiensten.

Zevenbergen

Jan van der Wulp (79):

 • 1975 – 1979: Vrijwilliger bij een jeugdzeilkamp.
 • 1982 – 1990: Vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen (SPJZ). Hij begeleidde oecumenische gespreksavonden en themaweekenden.
 • 1999 – 2004: Vrijwilliger bij en lid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ontmoeting in Zevenbergen, actief als ouderling.
 • 2008 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Gipsy Mission Roemenië (voorheen Stichting Rekab). Deze organisatie beheerde verschillende onderwijsprojecten voor zigeunerkinderen in Roemenië. Meneer is actief bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor de panden van het onderwijsproject in Valea Lui Mihai (West-Roemenië). Verder is hij actief in de fondsenwerving en verzamelt hij bouwmaterialen.
 • 2014 – heden: Verzorgen van beeld- en de geluidsregistratie van kerkdiensten, (bestuurs)lid van het missionair team ‘Spirit Zevenbergen’ en het regelen van de samenstelling van de kerkelijke jaarboekjes.
 • 2014 – heden: Voorzitter van de Stichting Koopvaardijwerk Moerdijk. Deze organisatie exploiteert een ‘zeemanshuis’ waarbij zeevarenden in de haven een gezellige avond wordt aangeboden. Meneer ondersteunt de bijeenkomsten en verzorgt de inkoop voor het winkeltje.

Wil van der Wulp-Moerkerken (76):

 • 2005 – heden: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting Zevenbergen. Lid van het schoonmaakteam en van de groep die koffie zet na de diensten (sinds 2012). Ook regelt ze de preekvoorziening en de bespeling van het orgel. Bovendien is ze de coördinator van het pastorale team dat gemeenteleden bezoekt en lid van de liturgiecommissie die bijzondere diensten voorbereid (sinds 2013). Van 2005 tot 2012 was mevrouw ouderling.
 • 2008 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Gipsy Mission Roemenië (voorheen Stichting Rekab). Ze zet zich een aantal weken per jaar in voor een project voor onderwijs aan zigeunerkinderen in Roemenië. Daarbij pleegt ze onderhoud aan de tuin, en verzorgt en kookt ze voor de groepen vrijwilligers die werken aan het opknappen van de panden. Daarnaast is ze vanuit Nederland betrokken bij de fondsenwerving en het verzamelen van materialen.
 • 2008 – heden: Vrijwilliger bij Surplus, diens geestelijke verzorging. Ze haalde de bewoners van het verzorgingstehuis op voor de dienst in de religieuze ruimte, was actief bij het gezamenlijke koffiedrinken en bracht de bewoners weer terug. De laatste jaren is ze voorganger tijdens de diensten.
 • 2017 – 2022: Intensieve mantelzorg voor een familielid.

Silvia Driessen-Sprenkels (57):

 • 2008 – 2023: Actief als vrijwilliger en bestuurslid bij voetbalvereniging Seolto in Zevenbergen. Organisator van verschillende clinics, verzorgen van het wasgoed, barwerkzaamheden, verzorgen van catering tijdens de wedstrijden. Secretaris en beheerder ledenadministratie, begeleider jongste jeugd en aanspreekpunt ouders jongste jeugd, lid van de voetbalcommissie, coördinator pupillen, organisator activiteiten tbv Koningsdag, medeorganisator tweejaarlijks scholentoernooi, coördinator Grote Clubactie, kartrekker project rookvrije sportomgeving, kartrekker pedagogisch leerklimaat, kartrekker project afval scheiden.

Marijn de Deugd (73):

 • 1975 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1987 – 1997) van de Stichting Carnaval Zevenbergen. Lid van de ereraad en verantwoordelijk voor de orde en veiligheid van Prins Carnaval, de Raad van Elf en andere functionarissen. Sinds zijn aftreden als bestuurslid verricht hij nog hand-en-spandiensten, brengt hij de carnavalskrant rond en verricht hij bezoekwerk. Ook is hij organisator en presentator van de carnavalsquiz ‘De Slimste Zeuvebultenèèr’.
 • 2008 – 2019 en 2022 – heden: Voorzitter van het Smartlappenkoor ‘Dolorcanto’. Lid van de muziekcommissie. Regelen van de licht- en geluidstechniek bij de repetities en optredens. Betrokken bij de organisatie van het Kerstconcert als afsluiting van het jubileumjaar.
 • 2010 – heden: Medeoprichter en voorzitter van de lokale politieke partij ‘Burger Belangen Moerdijk’. Meneer ondersteunt de lokaal gecombineerde fractie met de BoerBurgerBeweging.

Marianne van de Water (72):

 • 1995 – 1997: Vrijwilliger bij timmerdorp Nieuwendijk.
 • 1980 – 1995: Vrijwilliger en leidinggevende bij de jeugdclub van de Gereformeerde kerk Nieuwendijk.
 • 1990 – 1993: Medeoprichter van en vrijwilliger bij de jongerenvereniging De Chûte, onderdeel van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk. Organiseren van activiteiten en de begeleider van het jaarlijkse kamp.
 • 1995 – 2010: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting in Zevenbergen. Ouderling en betrokken bij de voorbereiding van bijzondere diensten. Verrichten van Schoonmaakwerkzaamheden en bezoekwerk.
 • 1999 – 2019: Mantelzorger voor een (hoog)bejaarde dame, een bekende van de familie, die woonde in Rotterdam. Mevrouw begeleidde haar tijdens afspraken, maakte schoon, nam haar mee uiteten en op vakantie, en was ook ‘s nachts voor haar bereikbaar.
 • 2003 – 2006: Opvang van drie kinderen van verre familie, die niet meer thuis konden wonen.
 • 2007 – 2019: Voorzitter (2007 – 2016) en bestuurslid (2016 – 2019) van Vrouwenvereniging VIOOL in Langeweg (voorheen de Katholieke Vrouwenorganisatie). Medeorganisator van activiteiten, zoals lezingen, workshops en uitstapjes.
 • 2014 – heden: Vrijwilliger bij en voorzitter (2022 – heden) van de KBO Langeweg. Initiatiefnemer en medeorganisator van de maandelijkse maaltijd voor ouderen.
 • 2019 – heden: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting in Zevenbergen. Lid van de liturgiecommissie lid van de schoonmaakgroep en medeorganisator van brunches. Verrichten van bezoekwerk.

Leo Kanters (81):

 • 2002 – heden: Vrijwilliger bij het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum Klundert. Meneer heeft bijgedragen aan de oprichting, is Clusterhoofd Facilitaire Dienst en coördineert zijn medevrijwilligers. Hij verzorgt de technische installatie en de inrichting en het onderhoud van het terrein en de gebouwen. Onder zijn leiding zijn de afgelopen jaren mooie projecten afgerond in het museum, zoals een nieuwe keuken met complete inrichting, een mediatheek en een modelbouwruimte en depot.
 • 2002 – heden: Vrijwilliger bij de KBO-afdeling Zevenbergen. Meneer is hoofdbezorger van het ledenblad, dat hij samen met zijn partner verspreidt. Ook voegen ze hier folders en informatiebrieven aan toe. Nieuwe leden heet hij welkom en brengt hij persoonlijk de ledenkaart.
 • 2004 – heden: Vrijwilliger bij MenuSurplus, onderdeel van Surplus Zorg. Meneer bezorgt, samen met zijn partner, maaltijden bij ouderen aan huis. Ook ondersteunt hij bij het maken van de planning van de verschillende rijroutes.

Riet Kanters-Farla (84):

 • 2002 – heden: Vrijwilliger bij de KBO afdeling Zevenbergen. Mevrouw verspreidt samen met haar partner het ledenblad. Ook voegen ze de folders en de informatiebrieven hieraan toe.
 • 2004 – heden: Vrijwilliger bij MenuSurplus, onderdeel van Surplus Zorg. Mevrouw bezorgt, samen met haar partner, maaltijden bij ouderen aan huis.
 • 2005 – heden: Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Zevenbergen. Mevrouw verricht bezoekwerk en helpt bij activiteiten zoals de kaartavonden en spelletjesmiddagen. Ook houdt ze van iedere activiteit de gastenlijst bij, en verzorgt ze het rondbrengen van de uitnodigingen voor de activiteiten.
 • 2009 – 2021: Vrijwilliger bij Surplus Zorg, wooncentrum De Westhoek in Zevenbergen. Mevrouw was medewerker in het winkeltje en verzorgde invaldiensten. Ook haalde en bracht ze bewoners naar de religieuze ruimte en serveerde ze koffie.

Willemstad

Anja van den Hil-van Dueren den Hollander (63):

 • 2004 – heden: Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Willemstad. Mevrouw is ouderling, pastoraal ondersteuner, legt bezoeken af en verzorgt de felicitaties voor jubilea en bijzondere verjaardagen.
 • 2017 – heden: Vrijwilliger bij het 4 mei comité ‘Zij die vielen’ in Willemstad. Ze is initiatiefnemer en medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking en de herdenkingsdienst in de kerk.

Margareth van de Meeberg-van Gemert (66):

 • 1983 – 2013: Vrijwilliger bij Harmonie Oefening Baart Kunst in Willemstad. Verrichtte diverse fondsenwervende activiteiten en hand- en spandiensten, gaf blokfluitlessen en onderhield de uniformen.
 • 1987 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van buurtvereniging het Kloosterblokje in Willemstad. Zet zich in voor Feestweek Kloosterblokje, een jaarlijkse kindervakantieweek. Mevrouw is lid van het organisatiecomité.
 • 1994 – heden: Vrijwilliger bij Stichting Sinterklaas Willemstad. Mevrouw maakt en onderhoudt de pietenpakken, collecteert en verricht verschillende hand- en spandiensten vlak voor en tijdens de intocht.
 • 2000 – 2013: Mantelzorger voor verschillende familieleden.
 • 2011 – 2016: Vrijwilliger bij Stichting Runningteam Korendijk Zuid-Beijerland. Ze verzorgde de catering en verrichtte fondsenwervende activiteiten.
 • 2017 – heden: Vrijwilliger bij Stichting Doorkomt Roparun Willemstad. Mevrouw maakt lunchpakketten klaar, deelt fruit en water uit aan deelnemers en helpt met opruimen.
 • 2019: Vrijwilliger. Na het opheffen van de Harmonie Oefening Baart Kunst uit Willemstad heeft mevrouw gezorgd voor een herbestemming van de kleding en instrumenten. Dit is allemaal naar Ghana gegaan.

Liesbeth Oostenrijk (72):

 • 1985 – heden: Sinds 1987 secretaris, en vrijwilliger bij Christelijke Sport Vereniging Malthastars Willemstad, een sportvereniging met gym- en turnactiviteiten. Organiseert evenementen en activiteiten.
 • 1992 – 1995: Vrijwilliger bij voetbalvereniging Kogelvangers in Willemstad. Was beheerder van de kantine.
 • 2012 – heden: Vrijwilliger bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Willemstad, organiseert activiteiten.

Paul Kamp (72):

 • 1985 -1989: Penningmeester van voetbalvereniging Kogelvangers in Willemstad. Daarnaast ondersteunde hij bij de organisatie van toernooien en wedstrijden, en activiteiten zoals de Willemstadse halve marathon.
 • 1992 – 1995: Bestuurslid/penningmeester van en vrijwilliger bij de Christelijke Sport Vereniging Malthastars Willemstad. Organiseerde daar wedstrijden, springdagen en jeugdkampen.
 • 2001 – heden: Medeoprichter, bestuurder en penningmeester (tot 2009) van en vrijwilliger bij de Senioren Tafeltennis Willemstad. Organiseerde verschillende in- en externe toernooien.

Andries de Vos (70):

 • 1965 – heden: Onbezoldigd organist bij de Protestantse Gemeente Willemstad, tot 2006 bij de Gereformeerde Kerk Willemstad. Was tot 2006 hoofdorganist. Sindsdien is hij één van de vijf organisten.
 • 1987 – 1991: Secretaris van de CNS De School met de bijbel in Willemstad. Hij was één van de aanjagers van het 100-jarige jubileum van de school, en schreef het jubileumboek.
 • 2016 – heden: Vrijwilliger bij basisschool De Singel in Willemstad (de vroegere CNS De School met de bijbel) als conciërge. Vervulde taken als de bestellingen van het lesmateriaal en meubilair, de organisatie van de opslagruimtes, het onderhoud van het gebouw, de aansturing van schoonmakers en vakmensen, het buitenzetten van de vuilnisbakken en het doen van de benodigde boodschappen. Meneer ondersteunt de leerkrachten en directie op allerlei gebieden en zorgt dat de koffie klaar staat. Ook helpt hij op de twee andere basisscholen die onder het leiderschap van dezelfde directeur staan. Verder maakt hij speelgoed. In 2016 trok hij de kar van het 125-jarig jubileumfeest. Hij bracht de geschiedenis van de school  in kaart, maakte een tentoonstelling en schreef een jubileumboekje.
 • 2020 – heden: Dirigent van het Koor Amicante in Zevenbergen. Waar nodig vervangt hij de pianist en hij is ook betrokken bij het voorbereiden van de liederen bij de vieringen in de kerk en het verzorgingstehuis.

Heijningen

Piet Hollemans (69):

 • Voor 1984: bestuurslid en vrijwilliger bij Korfbalvereniging de Kieviten in Klundert, bestuurslid en vrijwilliger bij Korfbalvereniging DSO in Klundert. Hij was o.a. scheidsrechter.
 • 1986 – 1998: Ouderling en scriba bij Protestantse Gemeente Willemstad.
 • 1990 – heden: Medeoprichter, bestuurslid (en voorzitter tot 1998) van koor Happy Voices en (nadat het koor in 2014 opsplitste) oprichter, bestuurslid (voorzitter en secretaris) van het koor Couleur Vocale in Willemstad.
 • 1993 – 1996: Bestuurslid en vrijwilliger bij Basisschool De Ruigenhil Helwijk/Willemstad. Naast zijn bestuurlijke werkzaamheden was hij ook actief als vrijwilliger bij het groenonderhoud.
 • 2006 – 2016 en 2021 – heden: Ouderling en scriba bij Protestante Gemeente Willemstad.

Oudemolen

Anton Fens (66):

 • 1973 – 1997: Vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Errpelrooiers in Wagenberg. Meneer was raadslid, wagenbouwer en medeorganisator van bejaarden- en kindermiddagen.
 • 1982 – 1994: Oprichter en voorzitter van Fotoclub Dinasa Wagenberg. Organiseerde fototochten en jaarlijkse tentoonstellingen. Ook verzorgde meneer presentaties over de techniek en verzorgde hij fotocursussen.
 • 1992 – 2008: Vrijwilliger bij TV Extra Drimmelen, de lokale televisieomroep. Hij was cameraman en maakte dagelijks opnames van onderwerpen die uitgezonden werden door de lokale omroep. Hij verzorgde de opnames van verschillende programma’s, documentaires en reportages, en deed de regie tijdens de live-uitzendingen van de gemeenteraad. Ook verzorgde meneer cursussen over camerawerk en monteren. Daarnaast was hij editor en zorgde hij voor de eindmontage van de uitzending. Bij uitzendingen op locaties zorgde hij voor het opbouwen en afbreken van de locatie.
 • 1996 – heden: Vrijwilliger bij Baronie TV, een tv zender die gedurende carnaval vijf dagen uitzendt in de Baronie van Breda. Meneer was correspondent en cameraman. Hij filmde alle activiteiten ter voorbereiding van carnaval, in alle grote en kleine kernen van de Baronie van Breda. Hij maakte reportages van de optochten. Daarnaast levert hij sinds 2021 incidenteel rapportages aan en zorgt hij voor de aanpassing van de studiodeur ten behoeve van de noodzakelijke bekabeling voor carnaval.
 • 2020 – heden: Vrijwilliger op ad hoc basis voor diverse organisaties. Hij ondersteunt af en toe in het woonzorgcentrum De 7 Schakels in Zevenbergen, met bijvoorbeeld pannenkoeken bakken of het maken van klompenrekjes voor op de gesloten afdeling. Ook verzorgt hij timmerwerkzaamheden bij de Stellingmolen in Oudemolen, en heeft hij voor de DN Tennis 50+ vereniging in Klundert enkele filmpjes gemaakt.

Standdaarbuiten

Cees Heck (70):

 • 1969 – 1991: Vrijwilliger bij en secretaris van de Harmonie Erato en de daaraan verbonden drumband in Roosendaal. Was opleider van nieuwe slagwerkmuzikanten. Op deze wijze kregen kinderen, die vanwege de financiële thuissituatie niet naar een muziekschool konden gaan, nu toch de kans op een muzikale hobby en konden zij toetreden tot een muziekgezelschap dat zich presenteerde én presteerde op landelijk topniveau.
 • 1975 – 2005: Vrijwilliger bij de Ponyclub De Manciaruiters Standdaarbuiten. Organiseerde mede het concours hippique. Stelde het programmaboekje samen, verzorgde de schoonmaak en indeling van het terrein en was lid van het wedstrijdsecretariaat. Ook verzorgde hij het opnemen van de acticiteiten.
 • 1980 – heden: Vrijwilliger bij Slagwerkgroep De Noekers uit Standdaarbuiten. Is leider van de slagwerkgroep en begeleidt de repetities.
 • 1991 – 2021: Vrijwilliger bij Basisschool St. Antonius Standdaarbuiten. Verzorgde het licht, beeld en geluid bij bijeenkomsten als sinterklaas, carnaval, de musical en het schoolkamp. Ook zorgde hij voor het installeren en uittesten van apparatuur en het opruimen bij evenementen. Daarnaast verzorgde hij het opnemen van de activiteiten.
 • 1997 – 2007: Vrijwilliger bij Kinderkoor ‘t Carillonneke in Standdaarbuiten. Was medeoprichter en muzikaal begeleider van het koor dat onder andere optredens verzorgde in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • 2007 – heden: Bestuurslid en penningmeester (sinds 2008) van en vrijwilliger bij Heemkundekring ‘t Sandt daer buijten uit Standdaarbuiten. Verzorgt de correspondentie met instanties zoals de Kamer van Koophandel, int de contributies, verzorgt de uitnodigingen voor lezingen en excursies en is eindredacteur van het verenigingsblaadje ‘De Sandtloper’. Ook verzorgt hij het beeld en geluid tijdens lezingen, en stelt hij de PowerPointpresentatie op voor de jaarlijkse heemquiz die door hem gepresenteerd wordt.